معنی کلمات زبان نهم درس پنجم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

کتاب زبان نهم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس پنجم زبان نهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۵ زبان نهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان نهم در درس پنجم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1. قیدهای زمانی مربوط به گذشته

2. کلمات مربوط به رسانه

توضیح مختصر در مورد لغات درس پنجم زبان نهم

درس پنجم از زبان نهم با عنوان “رسانه ها” به ارائه ی مطالبی می پردازد که مربوط به انواع رسانه ها و مخصوصا صحبت کردن با افعال و قیدهای زمانی گذشته میباشد. در این درس پس از اولین مکالمه، 2 تمرین قرار دارد که در ارتباط با موضوع درس ارائه شده اند و هم چنین یک مکالمه و متن کوتاه نیز قرار دارد که این موارد همراه با معنی، تلفظ صوتی و علائم فنوتیک می توانید در قسمت زیر مشاهده نمایید.

معنی کلمات جدید درس پنجم کتاب زبان نهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان نهم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی نهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس پنجم زبان نهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس پنجم زبان نهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان نهم درس پنجم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

لغات درس پنجم زبان نهممعنی کلمات درس پنجم زبان نهم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. see a war movie 
/si ə wɔr ˈmuvi /یک فیلم جنگی دیدن
2. We can watch it together. 
/wi kæn wɑʧ ɪt təˈgɛðər. /می توانیم با همدیگر تماشا کنیم
3. event 
/ɪˈvɛnt /رویداد
4. update a blog 
/əpˈdeɪt ə blɔg /به‌روز کردن یک وبلاگ
5. look at the newsstand 
/lʊk æt ðə ˈnuzˌstænd /به دکه روزنامه‌فروشی نگاهی انداختن
6. wonderful 
/ˈwʌn.dər.fəl /شگفت‌انگیز
7. watch a quiz show 
/wɑʧ ə kwɪz ʃoʊ /مسابقه تلویزیونی تماشا کردن
8. interview somebody 
/ˈɪntərˌvju ˈsʌmˌbɑdi /با شخصی مصاحبه کردن
9. attend 
/əˈtend /حضور داشتن
10. Change the TV channels 
/ʧeɪnʤ ðə ˈtiˈvi ˈʧænəlz /شبکه تلویزیون را عوض کردن
11. text a message 
/tɛkst ə ˈmɛsəʤ /پیامک فرستادن (از طریق موبایل
12. cartoon 
/kɑrˈtuːn /کارتون
13. busy 
/ˈbɪz.i /پرمشغله
14. yesterday 
/ˈjestərdeɪ /دیروز
15. install an antivirus program 
/ɪnˈstɔl ən ˈænti ˈvaɪrəs ˈproʊˌgræm /برنامه آنتی‌ویروس نصب کردن
16. I attended Fajr International Film Festival. 
/aɪ əˈtɛndəd Fajr ˌɪntərˈnæʃənəl fɪlm ˈfɛstəvəl. /من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم
17. movie 
/ˈmuː.vi /فیلم
18. amazing 
/əˈmeɪ.zɪŋ /شگفت‌آور
19. receive an e-mail 
/rəˈsiv ən i-meɪl /ایمیل دریافت کردن
20. It’s amazing! 
/ɪts əˈmeɪzɪŋ! /محشره
21. There is a football match on TV tonight. 
/ðɛr ɪz ə ˈfʊtˌbɔl mæʧ ɑn ˈtiˈvi təˈnaɪt. /امشب در تلویزیون مسابقه فوتبالی پخش می شود
22. How fantastic! 
/haʊ fænˈtæstɪk! /چقدر جالب
23. That’s great! 
/ðæts greɪt! /عالیه
24. Well done! 
/wɛl dʌn! /آفرین
25. That’s great news! 
/ðæts greɪt njuz! /عجب خبر خوبی
26. use information technology 
/juz ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi /استفاده کردن از فناوری اطلاعات
27. Download something from the Internet 
/ˈdaʊnˌloʊd ˈsʌmθɪŋ frʌm ði ˈɪntərˌnɛt /چیزی را از اینترنت دانلود کردن
28. Did you enjoy your weekend? 
/dɪd ju ɛnˈʤɔɪ jʊər ˈwiˌkɛnd? /آیا از آخر هفته لذت بردی؟
29. text 
/tekst /پیام دادن (از طریق موبایل
30. What a wonderful day! 
/wʌt ə ˈwʌndərfəl deɪ! /چه روز قشنگی
31. excellent 
/ˈek.sə.lənt /عالی
32. comedy 
/ˈkɑmədi /نمایش خنده‌دار
33. install a computer dictionary 
/ɪnˈstɔl ə kəmˈpjutər ˈdɪkʃəˌnɛri /نصب کردن یک فرهنگ لغت کامپیوتری
34. media 
/ˈmidiə /رسانه
35. surf 
/sɜrf /جست‌وجو کردن (در اینترنت
36. fantastic 
/fænˈtæs.tɪk /خارق‌العاده
37. I am also interested in its events and movies. 
/aɪ æm ˈɔlsoʊ ˈɪntrəstəd ɪn ɪts ɪˈvɛnts ænd ˈmuviz. /من همچنین علاقه مند به جشنواره ها (مراسم ها) و فیلم سینمایی هستم
38. Connect to the Internet 
/kəˈnɛkt tu ði ˈɪntərˌnɛt /به اینترنت وصل شدن
39. Please buy some fruits. 
/pliz baɪ sʌm fruts. /لطفا مقداری میوه بخر
40. brilliant 
/ˈbrɪl.jənt /عالی
41. participate in an online course 
/pɑrˈtɪsəˌpeɪt ɪn ən ˈɔnˌlaɪn kɔrs /شرکت کردن در یک دوره آموزشی آنلاین
42. website 
/ˈweb.saɪt /تارنما
43. report 
/rɪˈpɔːrt /گزارش
44. I get home at … 
/aɪ gɛt hoʊm æt … /من ساعت به خانه می رسم
45. Attend a TV program 
/əˈtɛnd ə ti vi ˈproʊˌgræm /در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردن
46. Just a moment. 
/ʤʌst ə ˈmoʊmənt. /یک لحظه (صبر کنید
47. That’s really nice! 
/ðæts ˈrɪli naɪs! /واقعا عالیه
48. That’ll be all fun! 
/ˈðætəl bi ɔl fʌn! /خیلی خوش خواهد گذشت
49. You can surf its website if you like. 
/ju kæn sɜrf ɪts ˈwɛbˌsaɪt ɪf ju laɪk. /می توانی اگر دوست داشتی سری به وب سایت آنجا بزنی
50. IT 
/aɪ ti /فناوری اطلاعات
51. Could you please give me the website address? 
/kʊd ju pliz gɪv mi ðə ˈwɛbˌsaɪt ˈæˌdrɛs? /می توانید لطفا آدرس وب سایت را به من بدهید؟
52. Did you watch the reports on TV last night? 
/dɪd ju wɑʧ ðə rɪˈpɔrts ɑn ˈtiˈvi læst naɪt? /آیا دیشب گزارش های تلویزیونی را تماشا کردی؟

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

4.2 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden