معنی کلمات زبان نهم درس چهارم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

کتاب زبان نهم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس چهارم زبان نهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۴ زبان نهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان نهم در درس چهارم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1. کلمات مربوط به خدمات شهری

2. افعال مربوط به کارهای روزمره

توضیح مختصر در مورد لغات درس چهارم زبان نهم

درس اول از زبان نهم با عنوان “خدمات” به ارائه ی مطالبی می پردازد که مربوط به شغلها و ارائه ی خدمات مختلف در سطح شهر میباشد. در این درس پس از اولین مکالمه، 2 تمرین قرار دارد که در ارتباط با موضوع درس ارائه شده اند و هم چنین یک مکالمه و متن کوتاه نیز قرار دارد که این موارد همراه با معنی، تلفظ صوتی و علائم فنوتیک می توانید در قسمت زیر مشاهده نمایید.

معنی کلمات جدید درس چهارم کتاب زبان نهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان نهم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی نهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس چهارم زبان نهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس چهارم زبان نهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان نهم درس چهارم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

معنی کلمات درس چهارم زبان نهم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. recharge the e-ticket 
/riˈʧɑrʤ ði i-ˈtɪkət /شارژ مجدد بلیت الکترونیک
2. gas station 
/ˈgæsˌsteɪ.ʃən /جایگاه سوخت
3. He often plays outside. 
/hi ˈɔfən pleɪz ˈaʊtˈsaɪd. /او اغلب بیرون (از خانه) بازی می کند
4. What does a firefighter do? 
/wʌt dʌz ə ˈfaɪrˌfaɪtər du? /یک آتش نشان چه کار می کند؟
5. never 
/ˈnev.ər /هرگز
6. Is there a fire station near here? 
/ɪz ðɛr ə ˈfaɪər ˈsteɪʃən nɪr hir? /آیا در نزدیکی اینجا اداره آتش نشانی هست؟
7. What is her job? 
/wʌt ɪz hɜr ʤɑb? /شغل او چیست؟
8. Thanks a lot! 
/θæŋks ə lɑt! /خیلی ممنون
9. fast 
/fæst /سریع
10. When is the break? 
/wɛn ɪz ðə breɪk? /زنگ تفریح کی است؟
11. When does a firefighter go to work? 
/wɛn dʌz ə ˈfaɪrˌfaɪtər goʊ tu wɜrk? /یک آتش نشان چه زمانی به سرکار می رود؟
12. How do you come to school? 
/haʊ du ju kʌm tu skul? /شما چطور به مدرسه می آیید؟
13. firefighter 
/ˈfaɪrˌfaɪtər /آتش‌نشان
14. fire station 
/ˈfɑɪrˌsteɪ.ʃən /ایستگاه آتش‌نشانی
15. cheap 
/tʃiːp /ارزان
16. stamp 
/stæmp /تمبر
17. send an e-mail 
/sɛnd ən i-meɪl /ایمیل فرستادن
18. open an account 
/ˈoʊpən ən əˈkaʊnt /حساب (بانکی) باز کردن
19. Because it’s fast and cheap. 
/bɪˈkɔz ɪts fæst ænd ʧip. /چون سریع و ارزان است
20. I’m lost. 
/aɪm lɔst. /من گم شده ام
21. get off a bus 
/gɛt ɔf ə bʌs /از اتوبوس پیاده شدن
22. envelope 
/ˈen.vəˌloʊp /پاکت (نامه
23. help charity 
/hɛlp ˈʧɛrɪti /به (موسسه) خیریه کمک کردن
24. donate blood 
/ˈdoʊˌneɪt blʌd /خون اهدا کردن
25. take out money 
/teɪk aʊt ˈmʌni /پول برداشت کردن
26. break 
/breɪk /وقت استراحت
27. What can I do for you? 
/wʌt kæn aɪ du fɔr ju? /چه کاری از دست من بر می آید؟
28. Who helps lost children? 
/hu hɛlps lɔst ˈʧɪldrən? /چه کسی به کودکان گمشده کمک می کند؟
29. They never come late. 
/ðeɪ ˈnɛvər kʌm leɪt. /آنها هیچوقت دیر نمی آیند
30. hire a taxi 
/ˈhaɪər ə ˈtæksi /تاکسی گرفتن
31. because 
/bɪˈkɒz /چون
32. wake up 
/weɪk ʌp /از خواب بیدار شدن
33. Actually it’s near here. 
/ˈækʧuəli ɪts nɪr hir. /درواقع آن نزدیک به اینجاست
34. service 
/ˈsɜrvəs /خدمت
35. What time does it open? 
/wʌt taɪm dʌz ɪt ˈoʊpən? /چه ساعتی باز می شود؟
36. I can take you home. 
/aɪ kæn teɪk ju hoʊm. /من میتوانم تو را به خانه برسانم
37. often 
/ˈɔː.fən /اغلب
38. He puts out fire and saves people’s lives. 
/hi pʊts aʊt ˈfaɪər ænd seɪvz ˈpipəlz laɪvz. /او آتش را خاموش می کند و جان مردم را نجات می دهد
39. Mandarin 
/ˈmændərən /زبان ماندارین
40. corner 
/ˈkɔːr.nər /گوشه
41. And is it an easy job?! 
/ænd ɪz ɪt ən ˈizi ʤɑb?! /و آیا آن شغل آسانی است؟
42. keep the city clean 
/kip ðə ˈsɪti klin /شهر را تمیز نگه داشتن
43. What’s your favorite job? 
/wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt ʤɑb? /شغل مورد علاقه ی شما چیست؟
44. post office 
/ˈpoʊstˌɔː.fəs /اداره پست
45. I like to be a firefighter. 
/aɪ laɪk tu bi ə ˈfaɪrˌfaɪtər. /من دوست دارم آتش نشان شوم
46. I think he goes to work on shifts. 
/aɪ θɪŋk hi goʊz tu wɜrk ɑn ʃɪfts. /من فکر می کنم او شیفتی کار می کند
47. I take a bus. 
/aɪ teɪk ə bʌs. /من سوار اتوبوس می شوم
48. She always studies hard. 
/ʃi ˈɔlˌweɪz ˈstʌdiz hɑrd. /او همیشه بسیار درس می خواند
49. bring to the ER 
/brɪŋ tu ði i ɑr /به اورژانس آوردن
50. postcard 
/ˈpoʊst.kɑrd /کارت پستال
51. do voluntary work 
/du ˈvɑləntɛri wɜrk /کار داوطلبانه انجام دادن
52. shift 
/ʃɪft /شیفت
53. Where does he work? 
/wɛr dʌz hi wɜrk? /او کجا کار می کند؟
54. get on a bus 
/gɛt ɑn ə bʌs /سوار اتوبوس شدن
55. call the emergency 
/kɔl ði ɪˈmɜrʤənsi /به اورژانس زنگ زدن
56. It’s just round the corner. 
/ɪts ʤʌst raʊnd ðə ˈkɔrnər. /آن درست سر پیچ است
57. Why does he go to work by bus? 
/waɪ dʌz hi goʊ tu wɜrk baɪ bʌs? /چرا او با اتوبوس به سر کار می رود؟
58. You can get them from a post office. 
/ju kæn gɛt ðɛm frʌm ə poʊst ˈɔfəs. /می توانید آنها را از اداره پست بخرید
59. put out fire 
/pʊt aʊt ˈfaɪər /آتش خاموش کردن

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ملیسا ادهم
ملیسا ادهم
2 سال قبل

عالیه👍👍👍👌👌👌

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden