معنی کلمات درس پنجم زبان هشتم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

دانلود کتاب زبان انگلیسی هشتم با فایل های صوتی کتاب و کتاب معلم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس پنجم زبان هشتم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۵ زبان هشتم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان هشتم در درس پنجم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 


1
. صفات مربوط به ویژگی های شهرها

2. کلمات مربوط به موقعیت های جغرافیایی

3. کلمات مربوط به مکان های شهری

معنی کلمات جدید درس پنجم کتاب زبان هفتم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان هشتم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی هشتم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس پنجم زبان هشتم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس پنجم زبان هشتم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان هشتم درس پنجم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

معنی کلمات درس پنجم زبان هشتم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. mosque 
/mɑsk /مسجد
2. actually 
/ˈæk.tʃu.ə.li /درواقع
3. cinema 
/ˈsɪnəmə /سینما
4. minaret 
/ˌmɪnəˈrɛt /مناره
5. center 
/ˈsen.t̬ər /مرکز
6. east 
/iːst /شرق
7. zoo 
/zuː /باغ وحش
8. stadium 
/ˈsteɪdiːəm /ورزشگاه
9. Isfahan’s an old city in the center of Iran. 
/Isfahan’s ən oʊld ˈsɪti ɪn ðə ˈsɛntər ʌv ɪˈrɑn. /اصفهان شهری قدیمی در مرکز ایران است
10. many 
/ˈmen.i /چندین
11. boulevard 
/ˈbʊləˌvɑrd /بلوار
12. What’s it like? 
/wʌts ɪt laɪk? /چگونه است؟
13. old 
/oʊld /قدیمی
14. Please say it again. 
/pliz seɪ ɪt əˈgɛn. /لطفا دوباره بگو
15. restaurant 
/ˈrestərɑnt /رستوران
16. location 
/loʊˈkeɪʃn /موقعیت
17. palace 
/ˈpæl.əs /کاخ
18. Where is it? 
/wɛr ɪz ɪt? /آن کجاست؟
19. I should see the city soon. 
/aɪ ʃʊd si ðə ˈsɪti sun. /من به زودی از شهر دیدن خواهم کرد
20. many 
/ˈmen.i /چندین
21. bridge 
/brɪdʒ /پل
22. city 
/ˈsɪt̬.i /شهر
23. shrine 
/ʃraɪn /حرم
24. building 
/ˈbɪl.dɪŋ /ساختمان
25. west 
/west /غرب
26. Are there any museums? 
/ɑr ðɛr ˈɛni mjuˈziəmz? /آیا موزه هم دارد؟
27. What is it famous for? 
/wʌt ɪz ɪt ˈfeɪməs fɔr? /آن (شهر) برای چه چیزی معروف است؟
28. We can have special food downtown. 
/wi kæn hæv ˈspɛʃəl fud ˈdaʊnˈtaʊn. /ما می توانیم در مرکز شهر غذای ویژه بخوریم
29. church 
/tʃɜrtʃ /کلیسا
30. capital 
/ˈkæp.ət̬.əl /پایتخت
31. Tell me about Isfahan. 
/tɛl mi əˈbaʊt Isfahan. /راجع به اصفهان برایم بگو
32. north 
/nɔːrθ /شمال
33. museum 
/mjʊˈziːəm /موزه
34. tourist 
/ˈtʊr.ɪst /گردشگر
35. downtown 
/ˈdɑʊn.tɑʊn /مرکز شهر
36. special 
/ˈspeʃ.əl /خاص
37. metro 
/ˈmɛˌtroʊ /مترو
38. clean 
/kliːn /تمیز
39. It’s a big and clean city. 
(/ɪts ə bɪg ænd klin ˈsɪti. /آن) شهری بزرگ و تمیز است
40. big 
/bɪg /بزرگ
41. park 
/pɑrk /پارک
42. south 
/sɑʊθ /جنوب
43. store 
/stɔːr /مغازه
44. famous 
/ˈfeɪ.məs /مشهور
45. Isfahan is very famous for its mosques and palaces. 
/Isfahan ɪz ˈvɛri ˈfeɪməs fɔr ɪts mɑsks ænd ˈpæləsəz. /اصفهان بابت مساجد و کاخ هایش بسیار مشهور است
46. train station 
/ˈtreɪn ˌsteɪʃən /ایستگاه راه‌آهن
47. near 
/nɪr /نزدیک
48. Any famous buildings? 
/ˈɛni ˈfeɪməs ˈbɪldɪŋz? /ساختمان های معروفی دارد؟
49. bus station 
/ˈbʌsˌsteɪʃən /ایستگاه اتوبوس
50. airport 
/ˈerpɔːrt /فرودگاه
51. north-east 
/nɔrθ-ist /شمال شرق
52. north-west 
/nɔrθ-wɛst /شمال غرب
53. south-east 
/sˈaʊθˈiːst /جنوب شرقی
54. south-west /sˈaʊθwˈɛst /
جنوب غربی

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

3.4 8 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden