معنی کلمات درس ششم زبان هشتم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

دانلود کتاب زبان انگلیسی هشتم با فایل های صوتی کتاب و کتاب معلم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس ششم زبان هشتم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۶ زبان هشتم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان هشتم در درس ششم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1. کلمات مربوط به وضعیت های آب و هوایی های مختلف

2. کلمات مربوط به مناظر طبیعی و فصول مختلف 

معنی کلمات جدید درس ششم کتاب زبان هفتم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان هشتم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی هشتم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس ششم زبان هشتم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس ششم زبان هشتم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان هشتم درس ششم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

این مطلب رو از دست نده:

معنی کلمات درس ششم زبان هشتم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. village 
/ˈvɪləʤ /روستا
2. wind 
/wɪnd /باد
3. What’s the people’s job? 
/wʌts ðə ˈpipəlz ʤɑb? /شغل مردم (آن شهر) چیست؟
4. It sounds to be a very interesting place. 
/ɪt saʊndz tu bi ə ˈvɛri ˈɪntrəstɪŋ pleɪs. /به نظر می رسد مکان بسیار جالبی است
5. hen 
/hɛn /مرغ
6. winter 
/ˈwɪntər /زمستان
7. fall 
/fɔːl /پاییز
8. Can you give me some examples? 
/kæn ju gɪv mi sʌm ɪgˈzæmpəlz? /می توانید چند مثال برای من بزنید؟
9. icy 
/ˈɑɪ.si /یخ‌زده
10. hot 
/hɑːt /داغ
11. raise 
/reɪz /پرورش دادن
12. rain 
/reɪn /باران
13. cow 
/kaʊ /گاو
14. Are there many people in the village? 
/ɑr ðɛr ˈmɛni ˈpipəl ɪn ðə ˈvɪləʤ? /آیا مردم زیادی در روستا زندگی می کنند؟
15. It’s a mountain village with many trees and flowers. 
/ɪts ə ˈmaʊntən ˈvɪləʤ wɪð ˈmɛni triz ænd ˈflaʊərz. /آن یک روستای کوهستانی با درختان و گل های بسیار است
16. What’s the weather like in …? 
/wʌts ðə ˈwɛðər laɪk ɪn …? /آب و هوا در … چگونه است؟
17. summer 
/ˈsʌmər /تابستان
18. tree 
/triː /درخت
19. warm 
/wɔrm /گرم
20. cold 
/koʊld /سرد
21. farm 
/fɑːrm /مزرعه
22. spring 
/sprɪŋ /بهار
23. hill 
/hɪl /تپه
24. Are there any fields? 
/ɑr ðɛr ˈɛni fildz? /آیا مزارع هم دارد؟
25. thermometer 
/θərˈmɑmətər /دماسنج
26. weather 
/ˈweðər /آب‌وهوا
27. field 
/fiːld /مزرعه
28. There’s a lot of wind in summer, fall and winter. 
/ðɛrz ə lɑt ʌv wɪnd ɪn ˈsʌmər, fɔl ænd ˈwɪntər. /در تابستان، پاییز و زمستان باد بسیار زیاد می وزد
29. Is it near the city? 
/ɪz ɪt nɪr ðə ˈsɪti? /آیا نزدیک شهر است؟
30. flower 
/ˈflɑʊ.ər /گل
31. Is it cold in winter? 
/ɪz ɪt koʊld ɪn ˈwɪntər? /آیا در زمستان سرد می شود؟
32. Is there much rain in spring? 
/ɪz ðɛr mʌʧ reɪn ɪn sprɪŋ? /آیا در بهار باران زیاد می بارد؟
33. dry 
/drɑɪ /خشک
34. rainy 
/ˈreɪn.i /بارانی
35. Is there a river? 
/ɪz ðɛr ə ˈrɪvər? /آیا رودخانه دارد؟
36. animal 
/ˈæn.ə.məl /حیوان
37. interesting 
/ˈɪntrəstɪŋ /جالب
38. sunny 
/ˈsʌni /آفتابی
39. plow 
/plaʊ /گاو آهن
40. place 
/pleɪs /مکان
41. horse 
/hɔːrs /اسب
42. mountain 
/ˈmɑʊnt.ən /کوه
43. chicken 
/ˈtʃɪkən /مرغ
44. Where are you from? 
/wɛr ɑr ju frʌm? /شما اهل کجا هستید؟
45. It’s famous for its sunflower fields. 
/ɪts ˈfeɪməs fɔr ɪts ˈsʌnˌflaʊər fildz. /آنجا به خاطر مزارع گل های آفتابگردانش معروف است
46. river 
/ˈrɪv.ər /رود
47. cattle 
/ˈkæt̬.əl /گاوها (اعم از نر و ماده
48. dog 
/dɔːɡ /سگ
49. sunflower 
/ˈsʌnˌflaʊər /آفتابگردان
50. What about the weather? 
/wʌt əˈbaʊt ðə ˈwɛðər? /آب و هوایش چطور است؟
51. snowy 
/ˈsnoʊi /برفی
52. very 
/ˈveri /خیلی
53. tractor 
/ˈtræktər /تراکتور
54. They work on farms and raise animals./ðeɪ wɜrk ɑn fɑrmz ænd reɪz ˈænəməlz. /نها در مزرعه کار می کنند و دام پرورش می دهند

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden