بایگانی‌های Idioms (اصطلاحات) | صفحه 3 از 9 | کلس تاپ

معنی فارسی اصطلاح: Bring someone back down to earth

معنی فارسی اصطلاح: Bring someone back down to earth

معنی فارسی اصطلاح: Broken dreams

معنی فارسی اصطلاح: Broken dreams

معنی فارسی اصطلاح: Ill at ease

معنی فارسی اصطلاح: Ill at ease

معنی فارسی اصطلاح: Breathe one's last

معنی فارسی اصطلاح: Breathe one's last

معنی فارسی اصطلاح: Catch a cold

معنی فارسی اصطلاح: Catch a cold

معنی فارسی اصطلاح: Fall ill

معنی فارسی اصطلاح: Fall ill

معنی فارسی اصطلاح: At death's door

معنی فارسی اصطلاح: At death's door

معنی فارسی اصطلاح: Nothing but skin and bones

معنی فارسی اصطلاح: Nothing but skin and bones

معنی فارسی اصطلاح: Safe and sound

معنی فارسی اصطلاح: Safe and sound

معنی فارسی اصطلاح: Get/have/give someone a black eye

معنی فارسی اصطلاح: Get/have/give someone a black eye

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.