بایگانی‌های Idioms (اصطلاحات) | صفحه 2 از 9 | کلس تاپ

معنی فارسی اصطلاح: To love with all your heart and soul

معنی فارسی اصطلاح: To love with all your heart and soul

معنی فارسی اصطلاح: Wear your heart on your sleeve

معنی فارسی اصطلاح: Wear your heart on your sleeve

معنی فارسی اصطلاح: Fall head over heels in love

معنی فارسی اصطلاح: Fall head over heels in love

معنی فارسی اصطلاح: Tie the knot

معنی فارسی اصطلاح: Tie the knot

معنی فارسی اصطلاح: Be the apple of one’s eye

معنی فارسی اصطلاح: Be the apple of one’s eye

معنی فارسی اصطلاح: Beyond your wildest dreams

معنی فارسی اصطلاح: Beyond your wildest dreams

معنی فارسی اصطلاح: Daydream about someone or something

معنی فارسی اصطلاح: Daydream about someone or something

معنی فارسی اصطلاح: In one's dreams

معنی فارسی اصطلاح: In one's dreams

معنی فارسی اصطلاح: A dream come true

معنی فارسی اصطلاح: A dream come true

معنی فارسی اصطلاح: Keep someone’s feet on the ground

معنی فارسی اصطلاح: Keep someone’s feet on the ground

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.