معنی کلمات زبان دهم درس سوم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

دانلود کتاب زبان انگلیسی دهم با فایل های صوتی کتاب و کتاب معلم
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس سوم زبان دهم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ۳ زبان دهم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان دهم در درس سوم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1کلمات مربوط به انواع حیوانات در معرض انقراض

2کلمات مربوط به مناظر طبیعی  مختلف

3افعال مربوط به نجات طبیعت

توضیح مختصر در مورد لغات درس سوم زبان دهم

درس سوم از زبان دهم با عنوان “نجات طبیعت” به ارائه ی مطالبی می پردازد که مربوط به طبیعت دوستی است و انواع کارهایی که برای زنده نگه داشتن و حفاظت از طبیعت نیاز میباشد را آموزش میدهد . در این درس پس از اولین مکالمه، 2 تمرین قرار دارد که در ارتباط با موضوع درس ارائه شده اند و هم چنین یک مکالمه و متن نسبتا بلند نیز قرار دارد که این موارد همراه با معنی، تلفظ صوتی و علائم فنوتیک می توانید در قسمت زیر مشاهده نمایید.

معنی کلمات جدید درس سوم کتاب زبان دهم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان دهم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی دهم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس سوم زبان دهم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس سوم زبان دهم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان دهم درس سوم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

این مطلب رو از دست نده:

لغات درس دوم زبان نهممعنی کلمات درس سوم زبان دهم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. sadly 
/ˈsæd.li /با ناراحتی
2. love 
/lʌv /عاشق بودن
3. researcher 
/rəˈsɜrtʃ.ər /محقق
4. prophet 
/ˈprɑːfɪt /پیامبر
5. skill 
/skɪl /مهارت
6. express 
/ɪkˈspres /بیان کردن
7. airplane 
/ˈer.pleɪn /هواپیما
8. success 
/səkˈses /موفقیت
9. fortunately 
/ˈfɔːr.tʃə.nət.li /خوشبختانه
10. yourselves 
/jɔːrˈselvz /ضمیر انعکاسی دوم شخص جمع
11. action 
/ˈæk.ʃən /عمل
12. smoking 
/ˈsmoʊ.kɪŋ /سیگار کشیدن
13. translator 
/trænsˈleɪtər /مترجم
14. scientist 
/ˈsɑɪ.ən.tɪst /دانشمند
15. verb 
/vɜrb /فعل
16. kitty 
/ˈkɪti /گربه
17. hearing 
/ˈhɪrɪŋ /شنوایی
18. write 
/raɪt /نوشتن
19. themselves 
/ðəmˈselvz /ضمیر انعکاسی سوم شخص جمع
20. antibiotic 
/ˌæntibaɪˈɑːtɪk /آنتی‌بیوتیک
21. kill 
/kɪl /کشتن
22. drink 
/drɪŋk /نوشیدن
23. seek 
/siːk /به‌دنبال گشتن
24. invention 
/ɪnˈven.tʃən /اختراع
25. laboratory 
/ˈlæb.rəˌtɔːr.i /آزمایشگاه
26. invent 
/ɪnˈvent /اختراع کردن
27. No pain no gain. 
/noʊ peɪn noʊ geɪn /نابرده رنج گنج میسر نمی شود
28. short 
/ʃɔːrt /کوتاه
29. cradle 
/ˈkreɪdl /گهواره
30. at first 
/æt fɜrst /در ابتدا
31. successful 
/səkˈses.fəl /موفق
32. poor 
/pɔːr /فقیر
33. PBUH 
/piː-biː-juː-eɪʧ /صلی الله و علیه و آله
34. state 
/steɪt /حالت
35. same 
/seɪm /همان
36. grave 
/greɪv /قبر
37. penicillin 
/ˌpenɪˈsɪlɪn /پنی‌سیلین
38. medicine 
/ˈmed.ɪ.sən /دارو
39. end 
/end /پایان
40. thinker 
/ˈθɪŋkər /اندیشمند
41. emotion 
/ɪˈmoʊ.ʃən /احساس
42. uranium 
/juˈreɪniəm /اورانیوم
43. get around 
/gɛt əˈraʊnd /رفت‌و‌آمد کردن
44. yourself 
[/jərˈself /ضمیر انعکاسی دوم شخص
45. thought 
/θɔːt /فکر
46. solve 
/sɑːlv /حل کردن
47. rain 
/reɪn /باران آمدن
48. idea 
/ɑɪˈdiː.ə /ایده
49. herself 
[/hərˈself /ضمیر انعکاسی سوم شخص مونث
50. outside 
/ɑʊtˈsɑɪd /بیرون
51. easily 
/ˈiː.zə.li /به راحتی
52. sense 
/sens /حس
53. develop 
/dɪˈvel.əp /توسعه دادن
54. hall 
/hɔːl /سالن
55. himself 
[/hɪmˈself /ضمیر انعکاسی سوم شخص مذکر
56. emphasis 
/ˈem.fə.sɪs /تاکید
57. rapidly 
/ˈræp.əd.li /سریعا
58. fast 
/fæst /سریع
59. soon 
/suːn /به زودی
60. build 
/bɪld /ساختن
61. belief 
/bɪˈliːf /باور
62. camera 
/ˈkæm.rə /دوربین
63. strongly 
/ˈstrɔːŋ.li /قویا
64. suddenly 
/ˈsʌd.ən.li /ناگهان
65. great 
/greɪt /بزرگ
66. publish 
/ˈpʌblɪʃ /منتشر کردن
67. itself 
[/ɪtˈself /ضمیر انعکاسی سوم شخص خنثی
68. quit 
/kwɪt /دست کشیدن
69. weak 
/wiːk /سست
70. light bulb 
/ˈlaɪt bʌlb /لامپ
71. writer 
/ˈraɪtər /نویسنده
72. translate 
/trænzˈleɪt /ترجمه کردن
73. energetic 
/ˌɛnərˈʤɛtɪk /پرانرژی
74. such 
/sʌtʃ /چنین
75. holy 
/ˈhoʊli /مقدس
76. noise 
/nɔɪz /صدا
77. value 
/ˈvæl.juː /ارزش
78. ourselves 
/ɑʊrˈselvz /ضمیر انعکاسی اول شخص جمع
79. Believe me! 
/bɪˈliːv miː! /باور کن
80. translation 
/trænˈzleɪ.ʃən /ترجمه
81. grow up 
/groʊ ʌp /بزرگ شدن
82. experiment 
/ɪkˈsper.ə.mənt /آزمایش
83. try 
/traɪ /سعی کردن
84. yard 
/jɑːrd /حیاط
85. story 
/ˈstɔːr.i /داستان
86. believe in 
/bɪˈliv ɪn /اعتقاد داشتن
87. cool 
/kuːl /باشه
88. give up 
/gɪv ʌp /ترک کردن
89. pass away 
/pæs əˈweɪ /فوت کردن
90. hard 
/hɑːrd /سخت
91. knowledge 
/ˈnɑːlɪdʒ /دانش
92. at first 
/æt fɜrst /در ابتدا
93. such 
/sʌtʃ /چنین

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

4.3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Sarbaz.rahbaree
Sarbaz.rahbaree
2 سال قبل

عالی….

محمدعلی فردین
محمدعلی فردین
1 سال قبل

سلام خیلی عالی بود

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden