بایگانی‌های Idioms (اصطلاحات) | کلس تاپ

معنی فارسی اصطلاح: On cloud nine

معنی فارسی اصطلاح: On cloud nine

معنی فارسی اصطلاح: Take It Or Leave It

معنی فارسی اصطلاح: Take It Or Leave It

معنی فارسی اصطلاح: Sit on the fence

معنی فارسی اصطلاح: Sit on the fence

معنی فارسی اصطلاح: Take a back seat

معنی فارسی اصطلاح: Take a back seat

معنی فارسی اصطلاح: A bird in the hand is worth two in the bush

معنی فارسی اصطلاح: A bird in the hand is worth two in the bush

معنی فارسی اصطلاح: My way or the highway

معنی فارسی اصطلاح: My way or the highway

معنی فارسی اصطلاح: Weigh the pros and cons

معنی فارسی اصطلاح: Weigh the pros and cons

معنی فارسی اصطلاح: Love at first sight

معنی فارسی اصطلاح: Love at first sight

معنی فارسی اصطلاح: Match made in heaven

معنی فارسی اصطلاح: Match made in heaven

معنی فارسی اصطلاح: Have a crush on someone

معنی فارسی اصطلاح: Have a crush on someone

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden