معنی کلمات درس ششم زبان هفتم

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

دانلود کتاب زبان انگلیسی هفتم با فایل های صوتی کتاب
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

در این بخش از آموزش کلس تاپ، لغات درس ششم زبان هفتم را برایتان آماده کرده ایم که شامل تمامی کلمات درس ششم زبان هفتم می باشد و همراه با علايم فنوتیک و معانی دقیق توضیح داده شده اند. لغات زبان هفتم در درس ششم عمدتا شامل موارد زیر می شود: 

1. کلمات مربوط به افعال

2. کلمات مربوط به اتاق های خانه

3. کلمات مربوط به اشیای موجود در خانه

معنی کلمات جدید درس ششم کتاب زبان هفتم را همراه با معنی می توانید در قسمت زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که برای راحتی شما عزیزان فایل پی دی اف این کلمات نیز در انتهای همین مطلب قرار داده شده است تا در صورت تمایل آن را نیز دانلود کنید و استفاده نمایید.

.

گام به گام زبان هفتم

اگر احساس میکنید در بخش معنی کلمات زبان انگلیسی هفتم نیاز به توضیحات کامل و مفصل تری دارید و نیاز دارید تا تمام لغات و تصاویر کتاب را به صورت گام به گام یاد بگیرید، حتما به بخش آموزش گام به گام درس ششم زبان هفتم مراجعه کنید.

در این بخش، علاوه بر آموزش گام به گام مباحث درسی، تمام تمرینات و سوالات درس ششم زبان هفتم همراه با توضیحات کامل برایتان حل شده است.

اگر در بخش گرامر درس مشکل دارید، ما در بخش گرامر زبان هفتم درس ششم، تمام نکات گرامری را برایتان توضیح داده ایم و برای هر مبحث کلی مثال آورده ایم. حتی تمام تمرینات نیز برایتان حل شده اند تا نیازی به هیچ کتاب کمک آموزشی نداشته باشید.

این مطلب رو از دست نده:

معنی کلمات درس ششم زبان هفتم همراه با تلفظ

تلفظکلماتفنوتیکمعنی
1. hand 
/hænd /دست
2. I’ll call dad. 
/aɪl kɔl dæd. /من بابا را صدا خواهم زد
3. flat 
/flæt /آپارتمان
4. cook 
/kʊk /درست کردن (غذا
5. Where are you? 
/wɛr ɑr ju? /کجا هستید؟
6. come 
/kʌm /آمدن
7. Pardon? Can you say that again? 
/ˈpɑrdən? kæn ju seɪ ðæt əˈgɛn? /ببخشید؟ می توانید دوباره آن را بگویید؟
8. He’s fixing the car. 
/hiz ˈfɪksɪŋ ðə kɑr. /او دارد ماشین را تعمیر می کند
9. She is in her office. 
/ʃi ɪz ɪn hɜr ˈɔfəs. /او در دفترش است
10. What are you doing? 
/wʌt ɑr ju ˈduɪŋ? /چه کار می‌کنی؟
11. Where is he? 
/wɛr ɪz hi? /او کجاست؟
12. garage 
/ˈɡærɑːʒ /گاراژ
13. garden 
/ˈɡɑːrdn /باغ
14. work 
/wɜːrk /کار کردن
15. football 
/ˈfʊt.bɔːl /فوتبال
16. He’s in the living room. 
/hiz ɪn ðə ˈlɪvɪŋ rum. /او در اتاق نشیمن است
17. mirror 
/ˈmɪrər /آینه
18. He’s watching TV. 
/hiz ˈwɑʧɪŋ ˈtiˈvi. /او دارد تلویزیون تماشا می کند
19. house 
/hɑʊs /خانه
20. They’re playing football. 
/ðɛr ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl. /آنها دارند فوتبال بازی می کنند
21. bathroom 
/ˈbæθruːm /حمام – دستشویی
22. room 
/ruːm /اتاق
23. Where is she? 
/wɛr ɪz ʃi? /او کجاست؟
24. table 
/ˈteɪbəl /میز
25. office 
/ˈɔːfɪs /اداره
26. play 
/pleɪ /بازی کردن
27. computer 
/kəmˈpjuːtər /رایانه
28. living room 
/ˈlɪvɪŋ rʊm /اتاق نشیمن
29. What’s he doing? 
/wʌts hi ˈduɪŋ? /او در حال انجام چه کاری است؟
30. clock 
/klɑːk /ساعت
31. kitchen 
/ˈkɪtʃən /آشپزخانه
32. apartment 
/əˈpɑrtmənt /آپارتمان
33. watch 
/wɒtʃ /تماشا کردن
34. What am I doing? 
/wʌt æm aɪ ˈduɪŋ? /من دارم چه کار می کنم؟
35. read 
/riːd /خواندن
36. What are they doing? 
/wʌt ɑr ðeɪ ˈduɪŋ? /آنها دارند چه کار می کنند؟
37. I’m in the bedroom. 
/aɪm ɪn ðə ˈbɛˌdrum. /من در اتاق خواب هستم
38. Wash your hands and come for lunch. 
/wɑʃ jʊər hændz ænd kʌm fɔr lʌnʧ. /دست هایت را بشوی و برای ناهار بیا
39. stairs 
/sterz /پله
40. villa 
/ˈvɪlə /ویلا
41. newspaper 
/ˈnuːzˌpeɪ.pər /روزنامه
42. No, that’s not correct. 
/noʊ, ðæts nɑt kəˈrɛkt. /نه، درست نیست
43. correct 
/kəˈrekt /صحیح
44. study 
/ˈstʌdi /درس خواندن
45. call 
/kɔːl /نامیدن
46. What is he doing? 
/wʌt ɪz hi ˈduɪŋ? /او دارد چه کار می کند؟
47. bookcase 
/ˈbʊkkeɪs /قفسه کتاب
48. They’re in the garage. 
/ðɛr ɪn ðə gəˈrɑʒ. /آنها در گاراژ هستند
49. Where’s dad? 
/wɛrz dæd? /بابا کجاست؟
50. I’m in the kitchen. 
/aɪm ɪn ðə ˈkɪʧən. /من در آشپزخانه هستم
51. wash 
/wɑːʃ /شستن
52. She’s reading a book. 
/ʃiz ˈrɛdɪŋ ə bʊk. /او دارد کتاب می خواند
53. blanket 
/ˈblæŋ.kɪt /پتو
54. bedroom 
/ˈbedrʊm /اتاق‌خواب
55. TV 
/ˈtiˈvi /تلویزیون
56. Is he in the garage? 
/ɪz hi ɪn ðə gəˈrɑʒ? /آیا او در گاراژ است؟
57. I’m cooking. 
/aɪm ˈkʊkɪŋ. /دارم آشپزی می کنم
58. I’m so hungry. 
/aɪm soʊ ˈhʌŋgri. /من خیلی گرسنه هستم
59. fix 
/fɪks /تعمیر کردن
60. television 
/ˈtel.ə.vɪʒ.ən /تلویزیون
61. Where are they? 
/wɛr ɑr ðeɪ? /آنها کجا هستند؟
62. comb 
/koʊm /شانه (وسیله
63. What is she doing? 
/wʌt ɪz ʃi ˈduɪŋ? /او دارد چه می کند؟
64. radio /ˈreɪd.iːˌoʊ /رادیو
65. tower /ˈtɑʊ.ər /برج
66. lunch /lʌntʃ /ناهار

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden