بایگانی‌های Reading (خواندن) | صفحه 3 از 4 | کلس تاپ

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین A travel guide

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین A travel guide

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین An email request for help

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین An email request for help

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Digital habits across generations

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Digital habits across generations

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Encyclopedia entry

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Encyclopedia entry

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین How to spot fake news

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین How to spot fake news

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Robot teachers

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Robot teachers

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Social media influencers

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین Social media influencers

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین The legend of fairies

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین The legend of fairies

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین The Martian: a book review

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین The Martian: a book review

درک مطلب سطح متوسط ۲ (B2) به همراه تمرین A Plastic Ocean

درک مطلب سطح متوسط ۲ (B2) به همراه تمرین A Plastic Ocean

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.