بایگانی‌های Reading (خواندن) | صفحه 2 از 4 | کلس تاپ

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Student card application

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Student card application

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Text messages to a friend

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Text messages to a friend

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A message to a new friend

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A message to a new friend

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین An invitation to a job interview

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین An invitation to a job interview

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین Choosing a conference venue

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین Choosing a conference venue

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین English course prospectus

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین English course prospectus

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین Professional profile summaries

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین Professional profile summaries

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین Study skills tips

درک مطلب سطح پایه ۲ به همراه تمرین Study skills tips

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین A conference programme

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین A conference programme

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین A flyer for a gym

درک مطلب سطح متوسط ۱ (B1) به همراه تمرین A flyer for a gym

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.