شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Keep someone’s feet on the ground
شناسه پست: 2442
بازدید: 7

کاربرد این اصطلاح در مورد افرادی هست که نگرشی آرام ، معقول و عملی (و نه غیر واقعی) نسبت به زندگی دارند.


Keep someone’s feet on the ground  

  • واقع بین و اهل زندگی بودن
  • To have a calm, sensible and practical (rather than unrealistic) attitude toward life.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Keep someone’s feet on the ground :

تلفظ جمله معنی

In spite of her overnight success, she always keeps her feet on the ground. علی رغم موفقیت یک شبه خود ، او همیشه واقع بین است.

In most situations, you should keep your feet on the ground. Don’t get carried away. در بیشتر مواقع ، باید واقع بین و آرام باشی . جوگیر نشو.

Jane is a creative girl but she always keeps her feet firmly on the ground.

جین یک دختر خلاق است اما همیشه بسیار واقع بین و عاقل است.

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]