معنی فارسی اصطلاح: Have a whale of a time

معنی فارسی اصطلاح: Have a whale of a time
لینک مطلب >>

اگر در جایی بسیار خوشگذرانی کردید و خوشی زیادی نصیبتان شده است میتوانید این اصطلاح را استفاده کنید.


Have a whale of a time حال کردن ،حسابی خوشگذرانی کردن
  • To have a lot of fun.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Have a whale of a time :

تلفظ جمله معنی

We had a whale of a time at the party last night. در مهمانی دیشب به ما خیلی خوش گذشت.

‘I had a whale of a time in New York. See you soon!’ من اوقات خوشی در نیویورک داشتم(بشدت خوش گذشت) . به زودی میبینمت!’

I hope you have a whale of a time abroad. Take care!

امیدوارم اوقات بسیار خوشی خارج از کشور داشته باشید. مراقب خودت باش!

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden