معنی فارسی اصطلاح: Fall head over heels in love

معنی فارسی اصطلاح: Fall head over heels in love
لینک مطلب >>

برای نشان دادن احساسات خود به طور علنی استفاده میشود ، یعنی احساسات خود را علنی می کنید


Fall head over heels in love  
  • دیوانه وار عاشق کسی شدن
  • To suddenly fall in love, with very strong feelings.

جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Fall head over heels in love :

تلفظ جمله معنی

He fell head over heels in love with Sarah and they got married three months after their first date. او دیوانه وار عاشق سارا شد و  آنها سه ماه پس از اولین قرارشان ازدواج کردند.

I’ve never fallen head over heels for anyone but I wish I would. من هرگز  دیوانه وار عاشق کسی نشده ام اما ای کاش شده بودم

After her broken marriage, she never fell head over heels in love with anyone.

 او پس از شکست در ازدواج هرگز دیوانه وار عاشق کسی نشد.

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.