شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Fall head over heels in love
شناسه پست: 2467
بازدید: 15

برای نشان دادن احساسات خود به طور علنی استفاده میشود ، یعنی احساسات خود را علنی می کنید


Fall head over heels in love  

  • دیوانه وار عاشق کسی شدن
  • To suddenly fall in love, with very strong feelings.

جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Fall head over heels in love :

تلفظ جمله معنی

He fell head over heels in love with Sarah and they got married three months after their first date. او دیوانه وار عاشق سارا شد و  آنها سه ماه پس از اولین قرارشان ازدواج کردند.

I’ve never fallen head over heels for anyone but I wish I would. من هرگز  دیوانه وار عاشق کسی نشده ام اما ای کاش شده بودم

After her broken marriage, she never fell head over heels in love with anyone.

 او پس از شکست در ازدواج هرگز دیوانه وار عاشق کسی نشد.

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]