آموزش گام به گام زبان دهم درس اول

فهرست مطالب

ارسال مطلب در:

آموزش گام به گام درس اول زبان دهم معنی درس اول زبان دهم همراه با ترجمه لغات و فایل صوتی
توضیحات کامل (اینجا کلیک کن)

آموزش گام به گام زبان دهم درس اول شامل توضیحات کامل و آموزش سطر به سطر و پاسخ های آزمون ها، فعالیت ها و تمرینات کتاب انگلیسی هفتم متوسطه دوم می باشد. شما میتوانید به فایل صوتی کتاب زبان دهم درس اول گوش دهید و همزمان با آن به سطر به سطر کتاب درسی دهم دسترسی داشته باشید تا بدون از دست دادن تمرکزتان به مطالعه ادامه دهید. در پایان میتوانید گام به گام انگلیسی دهم را از کلس تاپ دانلود کنید.
اگر نیاز به دانلود کتاب درسی و فایلهای صوتی زبان دهم دارید از این بخش دانلود کنید.

✔️ آیا استفاده از آموزش گام به گام زبان دهم اشتباه است؟

همان طور که میدانید استفاده از آموزش گام به گام مزایا و معایب خود را دارد. اگر جزو افرادی هستید که یک راست به سراغ آموزش گام به گام میروید و بدون تلاش و زحمتی، تمام پاسخها را از گام به گام استخراج میکنید باید بدانید که راه درستی را پیش نگرفته اید. اما اگر ابتدا خودتان درس را مطالعه میکنید و بعد از حل کتاب درسی، آموزش گام به گام را نیز مطالعه میکنید و پاسخهای خود را چک میکنید باید بدانید که تاثیر بسیار مثبتی بر یادگیری شما خواهد داشت.

پس باید بدانید که استفاده از آموزش زبان دهم گام به گام کار اشتباهی نیست، اما اتکای بیش از حد دانش آموزان در حل سوالات درسی به گام به گام کار غلطی است.

.

✔️ آیا آموزش گام به گام زبان دهم درس اول شامل تمام تمرینات کتاب و لیسنینگ ها می شود ؟

بله در گام به گام زبان دهم درس اول پاسخ سوالات تمام تمرینات داده شده است و همچین متن لیسنینگ زبان دهم درس اول نیز برایتان کامل نوشته شده و تمرینات لیسنینگ این درس نیز کامل حل شده است.

.

✔️ نمونه سوال زبان دهم درس اول

نمونه سوال زبان هفتم درس هفتم میتواند در امر یادگیری برایتان بسیار مفید باشد. اگر میخواهید برای این مبحث نمونه سوال حل کنید میتوانید از این آزمون نمونه استفاده کنید یا به سایر آزمونهای زبان دهم درس اول مراجعه کنید.

.

✔️ لیست کامل لغات زبان هفتم درس هفتم را از کجا دانلود کنم؟

اگر نیاز به مطالعه و دانلود لغات زبان دهم درس اول دارید از این بخش میتوانید تمام لغات درس اول را مشاهده کنید که همراه با معنی و تلفظ و علائم فنوتیک برای شما آماده شده است.

.

✔️ دانلود گام به گام انگلیسی دهم متوسطه

از آنجایی که یادگیری از طریق گام به گام برای درک نکات و مطالب ارائه شده در کتاب انگلیسی دهم امری حیاتی است مخصوصا برای دانش آموزانی که در آموختن برخی موضوعات این درس دچار مشکل می شوند و امکان دسترسی به معلم خود را ندارند. از این جهت علاوه بر آموزش آنلاین، فایل دانلود گام به گام زبان دهم درس اول را نیز برایتان مهیا کرده ایم تا در صورت عدم دسترسی به اینترنت بتوانید از فایل دانلودی استفاده نمایید.

زبان دهم درس اول ترجمه مکالمهترجمه get ready زبان دهم درس اول

ترجمه و تلفظ تمرین get ready درس اول زبان پایه دهم
آموزش گام به گام زبان دهم درس اول
ترجمه get ready زبان دهم درس اول
فرونشاندن آتش

putting out the fire (b)

قطع درختان

cutting the trees (c)

صدمه رساندن به حیوانات

hurting animals (a)

کمک رسانی به حیوانات مجروح

helping the injured animals (d)

.

این مطلب رو از دست نده:

آموزش گام به گام زبان دهم درس اولآموزش گام به گام و ترجمه مکالمه زبان دهم درس اول 

آموزش گام به گام معنی مکالمه درس اول زبان دهم

آموزش گام به گام و ترجمه مکالمه زبان دهم درس دوم 

Maryam is visiting the Museum of Nature and Wildlife. She’s talking to Mr. Razavi, who works in the museum.

مریم درحال بازدید از موزه حیات وحش است. او درحال صحبت با آقای رضوی است که در موزه کار می کند

Maryam: Excuse me, what is it? Is it a leopard?
Mr. Razavi: No, it is a cheetah.
Maryam: Oh, a cheetah?
Mr. Razavi: Yeah, an Iranian cheetah. It is an endangered animal.
Maryam: I know. I heard around 70 of them are alive. Yes?
Mr. Razavi: Right, but the number will increase.
Maryam: Really?! How?
Mr. Razavi: Well, we have some plans. For example, we are going to protect their homes, to make movies about their life, and to teach people how to take more care of them.

مریم: ببحشید این چیه؟ آیا این یک پلنگ است؟
آقای رضوی: نه این یوزپلنگ است
مریم: اوه یک یوزپلنگ!؟
آقای رضوی: بله یک یوزپلنگ ایرانی. حیوان در معرض خطر است
مریم: می دونم شنیده ام حدود 70 تا از آنها زنده هستند درسته؟
آقای رضوی: درسته اما این تعداد بیشتر خواهد شد
مریم: واقعا؟ چطور؟
آقای رضوی: خب ما یه سری برنامه داریم. مثلا قصد داریم از خانه هایشان مراقبت کنیم، درباره زندگی شان فیلم بسازیم، و به مردم یاد دهیم چطور بیشتر از آنها مراقبت کنند


Questions:

Answer the following questions orally.

They are talking in a museum

1. Where are they talking?

No, there are a few alive

2. Are there many cheetahs alive?

Yes , we take care of them

3. Do you take care of animals?

.

آموزش گام به گام و ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید درس دوم زبان دهمآموزش گام به گام و ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید درس اول زبان دهم

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید درس اول زبان دهم

آموزش گام به گام و ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

 

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

 

The Persian lion died out about 75 years ago.

شیر ایرانی حدود 25 سال پیش از بین رفت

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

We live on Earth.

ما روی زمین زندگی می کنیم

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

 

Pay attention! Don’t swim here.

توجه کنید: در این جا شنا نکنید.

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

A tiger is a wild animal.

ببر یک حیوان وحشی است

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

 

Tooran is the natural home of the Persian zebra.

توران خانه طبیعی گورخر ایرانی است

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

I went to Golestan Forest last year.

من پارسال به جنگل گلستان رفتم.

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

 

Moghan Plain is a nice place in the north-west of Iran.

دشت مغان یک جای خوب در شمال غرب ایران است

ترجمه کلمات و اصطلاحات جدید زبان دهم

They are destroying the jungle.

آنها دارند جنگل را خراب می کنند

آنها امیدوارند حیوانات مجروح را نجات دهند

They hope to save the injured animal.

   

قست B لغات جدید:

تعداد کمی: نه خیلی زیاد؛ تعداد کمی از چیزها یا افراد
تعداد کمی یوزپلنگ ایرانی وجود دارد

a few: not many; a small number of things or people
There are a few Iranian cheetahs.

انسان: یک شخص
همه انسان ها باید از طبیعت مراقبت کنند

human: a person
All humans must take care of nature.

به جای: به جای کسی یا چیزی دیگری
هیچ قهوه ای وجود ندارد آیا شما به جای آن یک فنجان چای میل دارید؟

instead: in place of someone or something else
There’s no coffee. Would you like a cup of tea instead?

آینده: زمان پس از حالا
هر کس باید برای آینده برنامه ریزی کند

future: the time after now
Everyone needs to plan for the future.

.

زبان هفتم درس هفتم ترجمه مکالمهآموزش گام به گام و ترجمه ریدینگ درس اول زبان دهم

معنی ریدینگ درس اول زبان دهم

معنی ریدینگ درس اول زبان دهم

Endangered animals

Today, there are some endangered animals on Earth. It means that we can find only a few of them around us. Some examples are whales, pandas, tigers and Asian elephants.

امروزه، چندین حیوان در خطر انقراض بر روی زمین وجود دارند. این به این معنی است که ما فقط می توانیم تعداد کمی از آنها را در اطراف خود بیابیم. چند مثال از آنها شامل وال ها، پانداها، ببرها و فیل های آسیایی هستند.

Humans destroy the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains. When the number of people on Earth increases, they need more places for living. They cut down trees and destroy lakes. They make homes and roads instead. Then the animals won’t have a place to live. They will die out.

انسان ها خانه های طبیعی حیوانات در جنگل ها، دریاچه ها و دشت ها را خراب می کنند. وقتی که جمعیت مردم بر روی زمین افزایش می یابد، به مکان های بیشتری برای زندگی نیاز دارند. آنها درختان و دریاچه ها را خراب می کنند. به جای آنها، خانه ها و جاده ها می سازند. سپس حیوانات مکانی برای زندگی نخواهند داشت. آنها به مرور از بین خواهند رفت.  

The Iranian cheetah is among these animals. This wild animal lives only in the plains of Iran. Now there are only a few Iranian cheetahs alive. If people take care of them, there is hope for this beautiful animal to live.

چیتای ایرانی در میان این حیوانات است. این حیوان وحشی فقط در دشت های ایران زندگی می کند. در حال حاضر، فقط تعداد کمی از چیتاهای ایرانی زنده هستند. اگر مردم از آنها مراقبت کنند، امیدی برای زندگی این حیوان زیبا وجود دارد.

Recently, families pay more attention to nature, students learn about saving wildlife, and some hunters don’t go hunting anymore. In this way, the number of cheetahs is going to increase in the future.

اخیرا، خانواده ها توجه بیشتری به طبیعت می کنند، دانش آموزان در مورد نجات حیات وحش یاد می گیرند، و برخی شکارچیان دیگر به شکار نمی روند. بدین صورت، تعداد چیتاها در آینده افزایش خواهد یافت.


این مطلب رو از دست نده:

حل تمرینات درک مطلب

A. Choose the best answer.
1-Which of the followings is not an endangered animal?
a) panda b) cheetah c) horse

کدام یک از موارد زیر ، حیوان در معرض خطر نیست؟ ببر – یوزپلنگ – اسب

جواب درست: گزینه c

2-Where is the natural home of the Iranian cheetah?
a) forest b) plain c) mountain

کدام یک زیستگاه طبیعی یوزپلنگ ایرانی است؟ جنگل – دشت – کوه

جواب درست: گزینه b

3- Which place is not a natural home of wild animals?
a) park b) lake c) jungle

کدام مکان زیستگاه طبیعی حیوانات وحشی نیست؟ پارک – دریاچه – جنگل

جواب درست: گزینه a


B. True/False
1. In the past, many hunters paid attention to wildlife.

در گذشته ، خیلی از شکارچی ها به حیات وحش توجه می کردند. اشتباه

2. Families are interested in protecting nature.

خانواده ها به محافظت از طبیعت علاقمندند. درست

3. When people take care of cheetahs, the number of these animals will increase.

وقتی مردم از یوزپلنگ ها محافظت کنند تعداد این حیوان افزایش خواهد یافت. درست


C. Match two halves.
1. When only a few numbers of an animal live on Earth,
2. If we take care of Iranian cheetahs,
3. People need more places for living,

a. when their number increases.
b. it means that it is an endangered animal.
c. some hunters go hunting.
d. they will live in the future.

پاسخ های درست:

– وقتی فقط تعداد کمی از یک حیوان در زمین زندگی میکند، به این معنی است که این حیوان در خطر انقراض است.

When only a few numbers of an animal live on Earth, it means that it is an endangered animal.

2 – اگر ما از چیتاها مراقبت کنیم، در آینده آنها زندگی خواهند کرد.

If we take care of Iranian cheetahs, they will live in the future.

3 – وقتی تعداد مردم افزایش می یابد، آنها به مکان های بیشتری برای زندگی نیاز دارند.

People need more places for living, when their number increases.

حالا وقتشه که بعداز مطالعه ی آموزش گام به گام زبان دهم درس اول، شما خودتون یک دور کامل کتاب رو بخونین و سعی کنین بدون کمک گرفتن از گام به گام معانی رو خودتون بازگو کنین. یادتون باشه فقط زمانی میتونین خوب یاد بگیرین که خودتون رو به چالش بکشین.

فهرست مطالب سایر آموزشهای زبان دهم (کلیک کنید)

گام به گام دهم درس ۱گام به گام دهم درس ۲گام به گام دهم درس ۳گام به گام دهم درس ۴
گرامر دهم درس ۱گرامر دهم درس ۲گرامر دهم درس ۳گرامر دهم درس ۴
لغات دهم درس ۱لغات دهم درس ۲لغات دهم درس ۳لغات دهم درس ۴
لیسنینگ دهم درس ۱لیسنینگ دهم درس ۲لیسنینگ دهم درس ۳لیسنینگ دهم درس ۴

مطالب مرتبط

ارسال این مطلب در:

سوال دارید؟

4 5 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Amirreza Salmaninejad
Amirreza Salmaninejad
2 سال قبل

عالی استاد ممنون از شما

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0

Hidden