آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم شماره 3

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم شماره 3
لینک مطلب >>

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم -گروه ج

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم گروه ج شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. 

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس چهارم شماره 3

1 / 20

1) املای کدام کلمه با حرف /i/ کامل نمی‌شود؟

2 / 20

2) Your mother's daughter is your …………… .

3 / 20

3) املای کدام کلمه با حرف /i/ کامل نمی‌شود؟

4 / 20

4) با توجه به متن زیر، کدام گزینه درست است؟

"That boy is my friend Nima. He's 13 years old. His birthday is in Ordibehesht. His father, Mr. Ferdosi, is a mechanic and his mother is a housewife."

5 / 20

5) کدام پرسش و پاسخ درست نیست؟

6 / 20

6) Mr Hamidi is your aunt's father. He's your ............... .

7 / 20

7) کدام گزینه از لحاظ معنی، با کلمه‌ی job در ارتباط نمی‌باشد؟

با توجه به اینکه a قبل از کدام جای خالی قرار گرفته است، گزینه سوم نمی‌تواند درست باشد.

8 / 20

8) Parham: How old is your uncle? What's ............. job?

Peyman: He's ............ and is a ............... .

9 / 20

9) A: My father is a doctor. What about your father?

B: He's a ................. , too.

10 / 20

10) Sara: How old is your.................... ?

Sonia: She's 45.

11 / 20

11) کدام گزینه از لحاظ معنی با کلمه Policeman در ارتباط می‌باشد؟

12 / 20

12) کدام گزینه فرم زیر را به درستی کامل می‌کند؟

 

 

 

13 / 20

13) در کدام گزینه، کلمات داده شده، با هم ارتباط معنایی ندارند؟

14 / 20

14) Mehran: How old is your uncle's mother?

Amirhossein: ................ .

15 / 20

15) Mohammad: ........................ ?

Ehsan: She's a housewife

16 / 20

16) I have two children. Mahdi is my .............. and Fatemeh is my ................. .

17 / 20

17) Sahar: ................... ?

Sima: I'm a policewoman

18 / 20

18) Zahra: What's your uncle's ...................?

Mina: ''Ali Alavi

19 / 20

19) Ahmad: What's your ................... job?

Mostafa: .............. is a nurse.

20 / 20

20) Student 1: What's her job?

Student 2: ................... .

امتیاز شما

0%

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۶

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden