شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آزمون زبان هفتم
شناسه پست: 5536
بازدید: 23

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم -گروه الف

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره 1

1 / 20

1) A: Is your brother tall?

B: No, .............. .

2 / 20

2) A: Who is that ..............?

B: He’s my English teacher.

3 / 20

3) A: Which one is ..........?

B: She’s wearing a black manteau.

4 / 20

4) Opposite of “young” is .............. .

5 / 20

5) Which one is different?

6 / 20

6) The floor is dirty. Please put on your .............. .

7 / 20

7) Which one is just for men?

8 / 20

8) Which one is different?

سایر گزینه ها به صورت جفت و دوتایی هستد(شلوار، عینک، کفش) ولی کلاه تکی است.

9 / 20

9) Find the odd one out.

10 / 20

10) It’s sunny outside. Take your .............. .

11 / 20

11) He is wearing a black .............. .

12 / 20

12)

13 / 20

13)

14 / 20

14) I don’t like .............. . It’s a girlish color.

15 / 20

15) Which .............. is Reza?

16 / 20

16) Ali is short. He’s wearing a blue shirt. I’m talking about .............. .

17 / 20

17) Which one is true?

18 / 20

18) It’s cold outside. Please put on your sw_ _ ter.

19 / 20

19) My uncle is wearing a w_ite shirt.

20 / 20

20) Ex_use me. Can I ask a question?

امتیاز شما

0%

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]