آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم شماره 2

آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم شماره 2
لینک مطلب >>

زمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  -گروه ب

سطح آزمون: متوسط

آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.

با استفاده از علامت علامت تمام صفحهدر بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

0%

آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم شماره 2

1 / 20

1) Iranians celebrate Islamic revaluation an—ivers—ry and sing the national ant-- --m.

2 / 20

2) Nahid: Did the girls attend Aban 13th festival?

Narges: Yes, they attended this . . . . . . . . . . . . .

3 / 20

3) Every year, they …….. NE martyrs.

4 / 20

4) Ashoura Day is an important .......... .

5 / 20

5) کدام گزینه از نظر گرامری صحیح می‌باشد؟

Roya …………………… .

6 / 20

6) In Iranian culture, people …………. To commemorate martyrs.

7 / 20

7) On Fitr Eid, Muslims………..their prayers before noon.

8 / 20

8) Mr Hosseini has a little daughter …………………… name is Zahra.

9 / 20

9) ………………… Chinese people buy gold fish for the New Year?

10 / 20

10) A: ………………… his father eat nuts? B: No, he eats a cake.

11 / 20

11) A: Does your mom …………………… the new meal? B: No, my sister cooks it.

12 / 20

12) The children buy …………… for their mother on Mother's Day.

13 / 20

13) A: Do Iranians ……….…….. the Holy Quran at the turn of the year?

B: Yes, They do.

14 / 20

14) A: What do they do? B: They study ……... lessons.

15 / 20

15) Ana is very helpful. She always ................ me .......... my lessons.

16 / 20

16) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Intern __ tion __ l بین المللی

17 / 20

17) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

__ ift هدیه، بخشش

18 / 20

18) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

F __ re __ ork آتشبازی

19 / 20

19) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

Rol __ نقش، وظیفه

20 / 20

20) با توجه به معنی، املای کلمه را کامل کنید.

__ eremon __ مراسم، جشن

امتیاز شما

0%

.

دانلود فایلهای پیشنهادی
دانلود فایل PDF آزمون
دانلود فایل word آزمون

لطفا در صورتی که لینکها مشکل داشته باشند با دکمه مقابل به ما اطلاع دهید

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden