بایگانی‌های زبان عمومی-آیلتس-تافل | صفحه 3 از 24 | کلس تاپ

اصطلاحات رایج برای معرفی خود و دیگران در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای معرفی خود و دیگران در انگلیسی

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۳

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۳

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۴

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۴

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۵

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۵

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۶

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۶

اصطلاحات رایج برای تشکر و سپاس در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای تشکر و سپاس در انگلیسی

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۷

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۷

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۸

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۸

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۹

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۹

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۱۰

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۱۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.