پایه مدارس

آزمون زبان هفتم

نمونه سوالات تشریحی زبان هفتم درس هشتم

. یه ویژگی فوق العاده! بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید آزمون را تمام صفحه کرده و با خیال راحت آزمون بدهید. بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید فهرست کناری آزمون را جمع کنید. در پایان آزمون هم شما میتونید کامل ببینید که در کدام بخش چند شدید و …

نمونه سوالات تشریحی زبان هفتم درس هشتم ادامه »

زبان نهم آزمون

نمونه سوالات تشریحی زبان نهم درس ششم

. یه ویژگی فوق العاده! بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید آزمون را تمام صفحه کرده و با خیال راحت آزمون بدهید. بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید فهرست کناری آزمون را جمع کنید. در پایان آزمون هم شما میتونید کامل ببینید که در کدام بخش چند شدید و …

نمونه سوالات تشریحی زبان نهم درس ششم ادامه »

زبان هشتم آزمون

نمونه سوالات تشریحی زبان هشتم درس هفتم

نمایش نوشته . یه ویژگی فوق العاده! بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید آزمون را تمام صفحه کرده و با خیال راحت آزمون بدهید. بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید فهرست کناری آزمون را جمع کنید. در پایان آزمون هم شما میتونید کامل ببینید که در کدام بخش چند …

نمونه سوالات تشریحی زبان هشتم درس هفتم ادامه »

آزمون زبان هفتم

نمونه سوالات تشریحی زبان هفتم درس هفتم

. یه ویژگی فوق العاده! بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید آزمون را تمام صفحه کرده و با خیال راحت آزمون بدهید. بعد از شروع، با استفاده از دکمه ی میتوانید فهرست کناری آزمون را جمع کنید. در پایان آزمون هم شما میتونید کامل ببینید که در کدام بخش چند شدید و …

نمونه سوالات تشریحی زبان هفتم درس هفتم ادامه »

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم شماره 2

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم  درس سوم-گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. [/box]

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم شماره 1

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم  درس سوم-گروه الف سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس سوم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم شماره 2

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم  درس دوم-گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم شماره 1

آزمون زبان انگلیسی دوازدهم  درس دوم-گروه الف سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی دوازدهم درس دوم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

سبد خرید

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden