بایگانی‌های Speaking (مکالمه) | کلس تاپ

اصطلاحات رایج احوال پرسی به انگلیسی

اصطلاحات رایج احوال پرسی به انگلیسی

اصطلاحات رایج عذرخواهی در انگلیسی

اصطلاحات رایج عذرخواهی در انگلیسی

اصطلاحات رایج خداحافظی در انگلیسی

اصطلاحات رایج خداحافظی در انگلیسی

اصطلاحات رایج خداحافظی در انگلیسی

اصطلاحات رایج خداحافظی در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای معرفی خود و دیگران در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای معرفی خود و دیگران در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای تشکر و سپاس در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای تشکر و سپاس در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای بیان ساعت در انگلیسی

اصطلاحات رایج برای بیان ساعت در انگلیسی

رایج ترین سوالات و جواب ها در انگلیسی

رایج ترین سوالات و جواب ها در انگلیسی

اصطلاحات رایج تعریف و تمجید در زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج تعریف و تمجید در زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج برای شکایت و اعتراض به زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج برای شکایت و اعتراض به زبان انگلیسی

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden