اولین در کشور    مشاهده دوره ها

جستجوی واژه و اصطلاح
واژه و اصطلاحات معنی اصلی
fitness

تناسب اندام

it takes two to tango!
stay
travel

مسافرت، سفر کردن