اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مبحث

انتخاب درس

exercise

sound

تصویری

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۴

Changing plans

تمرین شنیداری (listening) زبان مقدماتی ۲ فایل ۴

قبل از گوش کردن به فایل صوتی، تمرین زیر را انجام دهید و لغات آن را یاد بگیرید:

تمرین های آمادگی

حالا به فایل صوتی زیر گوش دهید و تمرینات زیر را انجام دهید:

تمرین شماره ۱

تمرین های شماره ۲

متن فایل صوتی

Transcript

Francesco: Sachi? Sachi? Sachiko!

Sachi: Francesco! Is everything OK?

Francesco: Yes. Yes. Sorry, I saw you and I was across the street … I ran.

Sachi: I see. What’s up?

Francesco: Do you have the tickets … for the play?

Sachi: No, I don’t. I’m going to buy them this afternoon.

Francesco: Oh good, good. Listen, don’t buy tickets for this Friday.

Sachi: Oh? Why not?

Francesco: I can’t go to the theatre on Friday. Something’s come up. I have a concert this Friday.

Sachi: Another concert? But you said …

Francesco: I know, I know. I’m sorry. I forgot.

Sachi: Francesco!

Francesco: How about next week? Are you free then? I can definitely go next Friday.

Sachi: Francesco. You did this two weeks ago, remember? I had cinema tickets for the new Marvel movie and you changed the plans then too. For band practice.

Francesco: I know, and I …

Sachi: We also missed my favourite dance group. Because your band was playing at some child’s birthday party.

Francesco: It was my nephew’s birthday …

Sachi: Ha!

Francesco: OK, why don’t we go out for dinner before my concert? Then, next Friday we can go to the play.

Sachi: Oh …

Francesco: Come on, Sachi. Just this one more time.

Sachi: OK, but promise me next Friday. OK?

Francesco: I promise. I promise!

حالا شما برایمان به انگلیسی بگویید:

Do you make lots of plans for your free time?

تمرین دار

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی