زبان نهم

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم شماره 1

زمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم  -گروه الف سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس چهارم گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم شماره 2

زمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  -گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم شماره 1

زمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  -گروه الف  سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس سوم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس دوم شماره 2

زمون زبان انگلیسی نهم درس دوم  -گروه ب  سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس دوم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون گرامری زبان انگلیسی نهم درس دوم شماره ا

زمون زبان انگلیسی نهم درس دوم  -گروه الف  سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس دوم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس اول شماره2

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس اول  -گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس اول  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس اول شماره 1

آزمون زبان انگلیسی نهم  درس اول -گروه الف سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی هفتم درس نهم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

آموزش زبان نهم

آموزش زبان نهم درس ششم

ترجمه مکالمه زبان نهم درس ششم . ترجمه پرکتیس ۱ و ۲ . گام به گام – ترجمه کلمات و لغات زبان نهم درس ششم . ترجمه language melody  . . جواب لسینینگ listening زبان نهم درس ششم . listening – متن لیسنینگ زبان نهم درس ششم  .

آموزش زبان نهم

آموزش زبان نهم درس چهارم

ترجمه مکالمه زبان نهم درس چهارم –  . ترجمه پرکتیس ۱ و ۲ . گام به گام – ترجمه کلمات و لغات زبان نهم درس چهارم  . ترجمه language melody  . جواب لسینینگ listening زبان نهم درس چهارم . listening – متن لیسنینگ زبان نهم درس چهارم 

آموزش زبان نهم

آموزش زبان نهم درس دوم

ترجمه مکالمه زبان نهم درس دوم –  . ترجمه پرکتیس ۱ و ۲ . . گام به گام – ترجمه کلمات و لغات زبان نهم درس دوم  . ترجمه language melody  . جواب لسینینگ listening زبان نهم درس دوم . listening – متن لیسنینگ زبان نهم درس دوم  . ‎

سبد خرید

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden