بایگانی‌های مکالمه | صفحه 3 از 3 | کلس تاپ

اصطلاحات پرکاربرد برای صحبت در مورد احساسات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای صحبت در مورد احساسات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای برقراری و پاسخگویی به یک تماس تلفنی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای برقراری و پاسخگویی به یک تماس تلفنی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای پیدا کردن دوست و ملاقات افراد

اصطلاحات پرکاربرد برای پیدا کردن دوست و ملاقات افراد

اصطلاحات پرسیدن آدرس و درخواست مسیر به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرسیدن آدرس و درخواست مسیر به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای پرسش درباره شغل و مشاغل افراد

اصطلاحات پرکاربرد برای پرسش درباره شغل و مشاغل افراد

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان توافق و مخالفت به انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان توافق و مخالفت به انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست شفاف سازی به زبان انگلیسی

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.