بایگانی‌های مکالمه | صفحه 2 از 3 | کلس تاپ

اصطلاحات رایج دوست داشتن و دوست نداشتن به زبان انگلیسی

اصطلاحات رایج دوست داشتن و دوست نداشتن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان یقین و عدم اطمینان در انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان یقین و عدم اطمینان در انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای دعوت کردن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای دعوت کردن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست کردن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای درخواست کردن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای ارائه پیشنهادات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای ارائه پیشنهادات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه خواستن و اجازه دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای اجازه خواستن و اجازه دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای قول دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای قول دادن به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد درباره پذیرش اشتباهات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد درباره پذیرش اشتباهات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان ترجیحات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان ترجیحات به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان علت و دلیل به زبان انگلیسی

اصطلاحات پرکاربرد برای بیان علت و دلیل به زبان انگلیسی

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.