اولین در کشور    مشاهده دوره ها

بخشی از تیم ما

یوسف ولی نسب

یوسف ولی نسب

مدیر و موسس

مشاور و مدرس

  وحیده رجبی زرنق

  وحیده رجبی زرنق

  مدیر و موسس

  بیش از ۱۴ سال تدریس و مشاوره موفق

   رحیم خدایاری

   رحیم خدایاری

   مدیر و موسس

   هیئت علمی دانشگاه ملی تبریز

    جعفر لطفی تبریز

    جعفر لطفی تبریز

    مدیر و موسس

    استاد دانشگاه ملی تبریز

     سعیده رجبی زرنق

     سعیده رجبی زرنق

     مدرس و مشاور

     بیش از ۸ سال سابقه کاری موفق

      62636465984

      تیم مشاوره مرکز آموزشگاه گویش

      امیرحسن نورانی

      امیرحسن نورانی

      رتبه ۷۴ انسانی
      احمد محمدی

      احمد محمدی

      رتبه ۴۰۲ انسانی
      محمدرضا شیردل

      محمدرضا شیردل

      رتبه ۴۷۲ انسانی
      اسماعیل چلنگری

      اسماعیل چلنگری

      رتبه ۴۴۱ انسانی
      مهدیه نجاری

      مهدیه نجاری

      رتبه ۹۵۹ انسانی
      مهدی مبصری

      مهدی مبصری

      رتبه ۷۳۰ تجربی
      محمد سیدی

      محمد سیدی

      رتبه ۹۰۰ ریاضی
      محمد عطایی نسب

      محمد عطایی نسب

      رتبه ۵۷۷ ریاضی
      جواد مبصری

      جواد مبصری

      رتبه ۱۰۰۰ تجربی
      کاظم فولادی

      کاظم فولادی

      رتبه ۵ انسانی
      بهمن درگاهی

      بهمن درگاهی

      رتبه ۱۷۸ انسانی
      علی مهماندوست

      علی مهماندوست

      رتبه ۵۰۰ انسانی
      مهدی زارع

      مهدی زارع

      رتبه ۹۳ انسانی
      یوسف ولی نسب

      یوسف ولی نسب

      مدیر و موسس
      وحیده رجبی زرنق

      وحیده رجبی زرنق

      مدیر و موسس
      جعفر لطفی تبریز

      جعفر لطفی تبریز

      مدیر و موسس
      سعیده رجبی زرنق

      سعیده رجبی زرنق

      مدرس و مشاور
      591213171936373841424952626365984

      تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

      15

      رتبه تک رقمی

      58

      رتبه دو رقمی

      328

      رتبه سه رقمی