اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مشاوره

نوع مشاوره

چگونه در آزمون وقت کم نیاوریم؟

lمشکلی که بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکور و یا آزمونهای تستی با آن مواجه هستند مشکل کمبود وقت است که باعث ایجاد استرس بیشتر میشود.در این مطلب قصد داریم استراتژی و تکنیک هایی ساده و پایه ای را برای بهبود عملکرد شما در این آزمونها مطرح کنیم.

عنوین شامل:

  1. مدیریت وقت و زمان
  2. جلوگیری از اشتباهات ناخواسته
  3. تکنیک تشخیص پاسخ صحیح

در این مطلب اختصاصا به مدیریت زمان و استفاده درست از وقت میپردازیم.برای اینکه بتوانید از وقتی که در اختیار شما قرار دارد درست استفاده کنید لازم است دلیل اصلی که چرا دچار کمبود وقت میشوید را بدانید نداشتن برنامه ریزی زمانی در طی آزمون باعث میشود تا داوطلب بیش از حد روی یک سوال مکث کرده و شانس خود را کاهش دهد.

نکته اول داشتن برنامه ویژه برای استفاده هوشمندانه از وقت میباشد ولی این برنامه چگونه است و چه شرایطی دارد را توضیح خواهیم داد. در آزمونهای تستی و به ویژه کنکور سوالات دارای استاندارد خاصی میباشد و به سوالات آسان ، متوسط و سخت دسته بندی میشود و زمان مورد نیاز به پاسخگویی در نظر گرفته میشود و با توجه به اینکه داوطلب باید زمان خاصی را برای پر کردن پاسخنامه و بررسی مجدد سوالات صرف کند پس مقداری از زمان خود را برای پاسخگویی به سوالات از دست میدهد.

نکته دوم اینکه با توجه به دسته بندی سوالات به سوالات آسان ،متوسط و سخت داوطلب با خواندن سوالات باید آنهارا دسته بندی کند و اگر با سوالات سخت مواجه شود که فکر میکند پاسخ آن را نمیداند باید بلافاصله از آن سوال عبور کند نباید از خالی ماندن پاسخنامه بترسد چون اگر بیش از اندازه روی سوالات سخت مکث کند شانس و زمان پاسخگویی به سوالات راحت و متوسط را از دست میدهد.در بخش دوم مقاله به راهکارهای عملی مدیریت زمان خواهیم پرداخت.

 

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی