اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مبحث

انتخاب درس

exercise

sound

تصویری

معنی فارسی اصطلاح: Take It Or Leave It

 معنی فارسی اصطلاح Take It Or Leave It

این اصطلاح به معنی (عامیانه) می خواهی بخواه و نمی خواهی نخواه، همین است که هست میباشد. برای زمانهایی که میخواهید طرف رو وادار کنید کاری که شما میخوایید رو انجام دهد.


Take It Or Leave It

ترجمه

ترجمه فارسی

. میخوای بخواه نمیخوای نخواه. .(همینه که هست)
  • To either accept or reject something.

جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Take It Or Leave It:

تلفظ جمله معنی

 I can pay only $100 for this shirt. Take it or leave it.

ترجمه

ترجمه فارسی

فقط 100 دلار می توانم برای این پیراهن بپردازم. میخوای بخواه نمیخوای نخواه.

That’s my final offer. Take it or leave it.

ترجمه

ترجمه فارسی

این پیشنهاد نهایی من است میخوای بخواه نمیخوای نخواه.

‘Do you have any other bikes for rent?’ ‘Sorry, that’s the last one in the shop. Take it or leave it.’

 ترجمه

ترجمه فارسی

"آیا دوچرخه دیگری برای اجاره دارید؟" "ببخشید ، این آخرین مورد در مغازه است. میخوای بخواه نمیخوای نخواه.(همینه که هست).

 

با صدای خودتان تمرین کنید:

بهترین راه برای تمرین زبان این است که صدای خودتان را ضبط کنید و گوش کنید. دقت کنید که صدای شما جایی ذخیره نمیشود. اگر مایل به نگه داری صدای ضبط شده هستید آن را دانلود کنید.

اگر مرورگر صدای شما را ضبط نمیکند حتما این راهنما را بخوانید: راهنما

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی