اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مبحث

انتخاب درس

exercise

sound

تصویری

معنی فارسی اصطلاح: Give someone the sack

 معنی فارسی اصطلاح: Give someone the sack

یک اصطلاح رایج  برای گفتن اینکه کسی را از کار اخراج کرده اند.


Give someone the sack

ترجمه

ترجمه فارسی

کسی را اخراج کردن

  • To fire someone from a job.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Give someone the sack :

تلفظ جمله معنی

His work has been getting worse and worse. It’s time to give him the sack.

ترجمه

ترجمه فارسی

کار او بدتر و بدتر شده است. وقت آن است اخراجش کنیم .

Giving someone the sack is such a hard decision for me. I always have a rational discussion with them beforehand.

ترجمه

ترجمه فارسی

 اخراج کردن کسی برای من تصمیم خیلی سختی است. من همیشه از قبل با آنها بحث منطقی دارم.

Why don’t you give her the sack? She’s a terrible employee, always late for work and jealous of her co-workers.

 ترجمه

ترجمه فارسی

چرا اخراجش نمیکنی ؟ او کارمند وحشتناکی است ، همیشه برای کار دیرمی کند و نسبت به همکاران خود حسادت می کند.

 

با صدای خودتان تمرین کنید:

بهترین راه برای تمرین زبان این است که صدای خودتان را ضبط کنید و گوش کنید. دقت کنید که صدای شما جایی ذخیره نمیشود. اگر مایل به نگه داری صدای ضبط شده هستید آن را دانلود کنید.

اگر مرورگر صدای شما را ضبط نمیکند حتما این راهنما را بخوانید: راهنما

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی