اولین در کشور    مشاهده دوره ها

CSS MenuMaker

انتخاب مبحث

انتخاب درس

exercise

sound

تصویری

اصطلاحات رایج برای شکایت و اعتراض به زبان انگلیسی

 اصطلاحات رایج برای شکایت و اعتراض به زبان انگلیسی

در اینجا رایج ترین عبارات و اصطلاحات رایج که می توانید رایج برای شکایت و اعترابه زبان انگلیسی بیان کنید ، همرا با تلفظ و فایل های صوتی برایتان گردآوری شده است:

 

اصطلاح پرکاربرد برای شکایت و اعتراض کردن از کسی

تلفظ جمله معنی

I’m sorry to say this but…

ترجمه

ترجمه فارسی

 متاسفم که این را میگم اما ...

I hate to tell you but…

ترجمه

ترجمه فارسی

 متنفرم از اینکه این را به شما بگویم اما ...

I’m angry about…

ترجمه

ترجمه فارسی

 من از ...... عصبانی هستم

I have a complaint to make…

ترجمه

ترجمه فارسی

 شکایتی دارم که ...

There seems to be a problem with…

ترجمه

ترجمه فارسی

 به نظر می رسد مشکلی در…..... باشد.

I’m afraid there is a slight problem with…

ترجمه

ترجمه فارسی

 عذر میخوام، مشکل کوچکی در.....… وجود دارد.

Sorry to bother you but…

ترجمه

ترجمه فارسی

 متأسفم که زحمت دادم (اذیتتون کردم) اما........

I’m not satisfied with…

ترجمه

ترجمه فارسی

 من از ......... راضی نیستم

Wouldn’t be a good idea to…

ترجمه

ترجمه فارسی

 ایده خوبی نخواهد بود  که .............

There appears to be something wrong with…

ترجمه

ترجمه فارسی

 به نظر می رسد اشکالی در ................... وجود داشته باشد.

I was expecting… but…

ترجمه

ترجمه فارسی

 من انتظار داشتم که ................... اما...............

I want to complain about…

ترجمه

ترجمه فارسی

 من می خواهم در مورد............. شکایت کنم. (اعتراض کنم)

I’m afraid I’ve got a complaint about…

 ترجمه

ترجمه فارسی

 متاسفم (عذر میخوام) من در مورد ............. اعتراض دارم.

I have to make a complaint about…

ترجمه

ترجمه فارسی

 من باید در مورد ........... شکایت کنم

I don’t understand why…

 ترجمه

ترجمه فارسی

 نمی فهمم (متوجه نمیشم) چرا .........

Excuse me but there is a problem…

 ترجمه

ترجمه فارسی

 ببخشید اما مشکلی وجود دارد .............

Would you mind…?

ترجمه

ترجمه فارسی

 از نظر شما اشکالی نداره که ..........…؟

وقتی اعتراض کسی رو می پذیرین:

تلفظ جمله معنی

I’m so sorry, but this will never happen again.

ترجمه

ترجمه فارسی

 من بسیار متاسفم ، اما این هرگز دیگر اتفاق نخواهد افتاد.

I’m sorry, we promise never to make the same mistake again.

ترجمه

ترجمه فارسی

 متاسفم ، ما قول می دهیم که دیگر هرگز همان اشتباه را مرتکب نشویم.

I can’t tell you how sorry I am.

 ترجمه

ترجمه فارسی

 من نمی توانم به شما بگویم که چقدر متاسفم.

I wish it never happened.

ترجمه

ترجمه فارسی

 کاش هرگز  این اتفاق نمی افتاد. 

وقتی اعتراض کسی رو نمی پذیرین:

تلفظ جمله معنی

Sorry, there is nothing we can do about it.

ترجمه

ترجمه فارسی

 با عرض پوزش ، هیچ کاری نمی توانیم در مورد آن انجام دهیم.

Sorry but it’s not our fault.

ترجمه

ترجمه فارسی

 با عرض پوزش اما تقصیر ما نیست.

I’m afraid there isn’t much we can do about it.

 ترجمه

ترجمه فارسی

متاسفم  که کارهای زیادی در این زمینه نمیتوانیم انجام دهیم.

با صدای خودتان تمرین کنید:

بهترین راه برای تمرین زبان این است که صدای خودتان را ضبط کنید و گوش کنید. دقت کنید که صدای شما جایی ذخیره نمیشود. اگر مایل به نگه داری صدای ضبط شده هستید آن را دانلود کنید.

اگر مرورگر صدای شما را ضبط نمیکند حتما این راهنما را بخوانید: راهنما

تعداد رتبه های برتر آموزشگاه در ۵ سال گذشته

15

رتبه تک رقمی

58

رتبه دو رقمی

328

رتبه سه رقمی