تیم کلس تاپ, نویسنده در کلس تاپ | صفحه 31 از 32

معنی فارسی اصطلاح: Work one’s fingers to the bone

معنی فارسی اصطلاح: Work one’s fingers to the bone

لغات پایه زبان انگلیسی -حیوانات مزرعه به انگلیسی (Farm animals)

لغات پایه زبان انگلیسی -حیوانات مزرعه به انگلیسی (Farm animals)

1لغات پایه زبان انگلیسی -غذا به انگلیسی (Food in Britain)(1)

1لغات پایه زبان انگلیسی -غذا به انگلیسی (Food in Britain)(1)

لغات پایه زبان انگلیسی -میوه به انگلیسی (Fruit)

لغات پایه زبان انگلیسی -میوه به انگلیسی (Fruit)

لغات پایه زبان انگلیسی -تعطیلات به انگلیسی (Holidays)

لغات پایه زبان انگلیسی -تعطیلات به انگلیسی (Holidays)

لغات پایه زبان انگلیسی -خانه به انگلیسی (Homes)

لغات پایه زبان انگلیسی -خانه به انگلیسی (Homes)

1لغات پایه زبان انگلیسی -شغل به انگلیسی ( Jobs )(1)

1لغات پایه زبان انگلیسی -شغل به انگلیسی ( Jobs )(1)

2لغات پایه زبان انگلیسی -شغل به انگلیسی ( Jobs )(2)

2لغات پایه زبان انگلیسی -شغل به انگلیسی ( Jobs )(2)

لغات پایه زبان انگلیسی - اتاق نشیمن به انگلیسی (Living rooms )

لغات پایه زبان انگلیسی - اتاق نشیمن به انگلیسی (Living rooms )

لغات پایه زبان انگلیسی - آشپزخانه به انگلیسی ( Kitchens)

لغات پایه زبان انگلیسی - آشپزخانه به انگلیسی ( Kitchens)

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden