تیم کلس تاپ, نویسنده در کلس تاپ | صفحه 30 از 32

لغات پایه زبان انگلیسی -اعضای بدن به انگلیسی (Body parts)

لغات پایه زبان انگلیسی -اعضای بدن به انگلیسی (Body parts)

معنی فارسی اصطلاح: Give someone the sack

معنی فارسی اصطلاح: Give someone the sack

لغات پایه زبان انگلیسی - لباس به انگلیسی (Clothes)

لغات پایه زبان انگلیسی - لباس به انگلیسی (Clothes)

لغات پایه زبان انگلیسی - لباس به انگلیسی (Clothes) (2)

لغات پایه زبان انگلیسی - لباس به انگلیسی (Clothes) (2)

معنی فارسی اصطلاح: Call it a day

معنی فارسی اصطلاح: Call it a day

لغات پایه زبان انگلیسی - کارهای روزمره به انگلیسی (Daily routine)

لغات پایه زبان انگلیسی - کارهای روزمره به انگلیسی (Daily routine)

معنی فارسی اصطلاح: Work like a dog

معنی فارسی اصطلاح: Work like a dog

لغات پایه زبان انگلیسی -وسایل روز مره به انگلیسی (Everyday objects)

لغات پایه زبان انگلیسی -وسایل روز مره به انگلیسی (Everyday objects)

لغات پایه زبان انگلیسی -نوشیدنی به انگلیسی (Drinks)

لغات پایه زبان انگلیسی -نوشیدنی به انگلیسی (Drinks)

معنی فارسی اصطلاح: All in a day's work

معنی فارسی اصطلاح: All in a day's work

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden