شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آموزش گرامر زبان هشتم – جامع

فهرست مطالب

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin

در این آموزش از کلس تاپ میخواییم باهم گرامر زبان هشتم تمامی دروس رو به صورت کامل یاد بگیریم. تمام گرامر زبان هشتم به صورت کامل و جامع و البته درس به درس براتون آماده شده. در انتها میتونین تمام آموزش رو به صورت PDF و Word دانلود کنید و استفاده کنید.

گرامر درس اول زبان انگلیسی هشتم امیررضا عبدالصمدی:

آموزش گرامر زبان هشتم درس اول

گرامر درس اول زبان انگلیسی هشتم

تو گرامر این درس نحوه سوال از ملیت اشخاص و نحوه گفتن ملیت خود رو یاد میگیریم پس بزن بریم.

1 – اگر کسی از ما سوالی بپرسد که در آن از فعل be  استفاده شده باشد. در جواب از Yes/No استفاده میکنیم.

مثال :

Are you from Landan ==> آیا شما اهل لندن هستید؟

2 – برای اینکه بپرسیم شما اهل یک کشوری هستید یا نه از این جمله استفاده میکنیم.

Are you from(اسم کشور)?

مثال :

Is she from Brezil ==>  اون خانم اهل برزیل است؟

*  اول کلمه نام کشور رو با حرف بزرگ می نویسیم.

3 – برای پاسخ به این سوال از Yes/No استفاده میکنیم.

Yes, she is / No, she is not   

 4 – اگر بخواهیم بگیم که من اصالتا از یک کشورم ولی در یک کشور دیگر بزرگ شدم از :

I am originally Iranian But I live in France ==>  من اصلاتا ایرانی هستم ولی در فرانسه زندگی میکنم

5 – برای گفتن ملیت کشور ها از کلمات متفاوتی استفاده میکنیم. مانند:

نام کشورنحوه نوشتن هنگام ملیت
IranIranian
FranceFrench
BrazilBrazilian 
EnglandBritish 
Spain Spanish

he is from spain ==>  (اهل اسپانیا) او از اسپانیا است

he is Spanish ==>( ملیت)او اسپانیایی است.

6 – برای پرسیدن )از کجا هستی( از کلمه پرسشی Where استفاده می شود.

Where are you from?  ==> از کجا هستی؟

I am from France / I am French ::در پاسخ

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس اول

گرامر زبان هشتم درس دوم

در گرامر درس دوم زبان هشتم جمله با زمان حال ساده رو یاد میگیریم و نحوه پرسشی کردن اون رو اگه آماده اید شروع کنیم.

 1 – زمان حال ساده یا simple present )اگر در مورد کار ها روتین روز مره – عادت ها و … حرف بزنیم ( از این زمان استفاده میکنیم.

ساختار ::    + …فعل بصورت ساده  + فاعل

I eat breakfast in the mornings ==> مثال :من صبح ها صبحانه می خورم.

I do my homeworks when I get home ==>  من هنگام رفتن به خانه تکالیف خودم را انجام می دهم

* در آخر کاری که میگیم همیشه s می آید.

** حرف اضافه قبل از روز های هفته “on”

***  حرف اضافه اوقات شبانه روز “in”

2 – برای پرسش از یک نفر برای فهمیدن در اوقات روز چه کاری انجام میدهد. از:

What do you do in the afternoons?  ==>? بعد از ظهر ها چه کاری انجام میدهی

3 – برای پرسش از یک نفر برای فهمیدن در روز های هفته چه کاری انجام میدهد. از:

             What do you do on Friday? ==>  ?جمعه ها چه کاری انجام می دهی

 4 – برای پرسیدن زمان انجام یک کار مانند 1-  )چه روز هایی به مدرسه می روی؟( 2 -(کِی به مدرسه می روی؟)

  1- What do you go to school?       /  2 – When do you go to school?      : از

I go to school every week days /  2-    I go to school every mornings   : در پاسخ

5 –اوقات شبانه روز

انگلیسیفارسی
Dayروز
Sunriceطلوع خورشید
Afternoonبعد از ظهر
Midnightنیمه شب
Midday/Noonظهر
Nightشب
Sunsetغروب خورسید
Morningصبح
Eveningعصر

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس سوم

گرامر درس سوم زبان هشتم:

توی گرامر درس سوم زبان هشتم ما نحوه پرسش توانایی افراد و پاسخ دادن به اون رو یاد میگیریم اگه آماده اید شروع کنیم.

1 – برای پرسیدن توانایی اشخاص از جمله زیر استفاده میکنیم.

I can take a good photos ==> من میتونم عکس های خوبی بگیرم.: مثال 

I can draw very well ==>          من میتونم نقاشی خیلی خوبی بکشم.

2 – اگه بخوایم از یک نفر بپرسیم در یک کاری خوب هست یا نه از جمله زیر استفاده میشود.

Are you good at draeing? ==>? آیا در نقاشی کشیدن خوب هستی

در پاسخ این نوع سوال از Yes/No  استفاده می شود.

3 – برای پرسیدن توانایی انجام کار توسط سوم شخص از جمله :

Can she play tennis? ==>?آیا او میتواند تنیس بازی کند

در پاسخ این نوع سوال از Yes/No  استفاده می شود.

4 – برای پرسیدن (چه کسی میتواند این کار را انجام دهد) از جمله :

  Who can work with computer? ==> کی میتونه با کامپیوتر کار کنه؟

در پاسخ این سوالات باید اسم بدیم یا همه را خطاب کنیم

Every students :   مثال

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس چهارم

1 – برای پرسیدن حال افراد از جمله زیر استفاده می شود :

Are you ok ? ==> خوب هستی؟

Is she fine ? ==> آیا او(مونث) خوب است؟

2 – برای پرسیدن مشکل شخص از چه جمله ای استفاده می شود

What is wrong ? ==> مشکل چه چیزی است؟ 

No, She is not , She has a Backache ==> نه کمر او درد میکند

What is wrong with you? ==> مشکل تو چیه؟

I have a Backache ==> کمر درد دارم.

3 – برای پاسخ از کلمات :

Ache = درد  /  Headache = سر درد  /  Backache = کمر درد  /  Toothache = دندان درد  / 

Earache =گوش درد  /  Have a cold = سرما خوردگی  /  Sore throat = گلو درد  /  Sore eyes = التهاب چشم

4 – برای اینکه به شخص توصیه ای بکنیم از :

You should see a doctor ==> تو باید به دکتر بروی.

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس پنجم

آموزش گرامر درس پنجم زبان هشتم

در گرامر زبان هشتم درس پنجم نحوه پرسیدن اطلاعاتی درباره ی یک شهر را یاد میگیریم:

1 – برای پرسش از مکان و موقعیت یک شخص از کلمه پرسشی Where(کجا) استفاده میشود.

Where is Esfahan ? ==> اصفهان کجا است؟

It is in center Iran. ==> در مرکز ایران

2 – موقعیت های مکانی در زبان انگلیسی :

(انگلیسی)جهت جغرافیایی(به معنی فارسی)جهت جغرافیایی
Northشمال   
Southجنوب 
Westغرب 
Eastشرق
North-westشمال غرب 
North-eastشمال شرق 
South-eastجنوب غرب 
South-westجنوب شرق

3 – برای اینکه بپرسیم آن شهر چه شکلی است از جمله زیر استفاده میکنیم.

What is Isfahan like ? ==> اصفهان چه جور جایی است؟

ساختار ==> What + is + city name + like + ?

*در پاسخ به این نوع سوالات از توصیف استفاده میکنیم :

=> It is a big city

4 – برای اینکه بپرسیم این شهر برای چی مشهور است از جمله استفاده میشود.

What is Isfahan famous for ? ==> اصفهان برای چی مشهور است؟

در پاسخ به این سوال از جمله زیر استفاده میشود :

It is famous for its thirty three bridges؟ ==> این شهر برای سی و سه پل مشهور است.

برای پرسیدن “این شهر کتابخانه داره یا نه و این نوع سوالات” از جمله زیر استفاده میکنیم.

Are there =   برای چیز هایی که توقع داریم چند تا در اون شهر وجود داره==>.  استفاده میشود any  در پاسخ از

Is there =  توقع داریم یک دونه تو این شهر وجود داشته باشه. ==> . استفاده میشود a در پاسخ از

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس ششم

آموزش گرامر زبان هشتم درس شش:

در گرامر درس ششم زبان انگلیسی هشتم با نحوه پرسش اطلاعاتی در مورد یک روستا آشنا می شویم. اگه آماده ای بدو بریم.

1 – برای اینکه بپرسیم “(یک روستایی) چه شکلیه ” از جمله زیر استفاده میکنیم. (مثلا کندوان)

What is Kandovan  like?

It is a mountain village.

2 – برای اینکه بپرسیم روستا نزدیک شهر است از جمله زیر استفاده میکنیم :

Is it near the city?

Yes it is / No it is not.

3 – برای اینکه بپرسیم روستا به چه چیزی مشهور است از جمله زیر استفاده میکنیم :

What is it famous for ?

It is famous for sunflower fields.

4 – برای اینکه بپرسیم شغل مردم روستا چیست از جمله  زیر استفاده میکنیم :

What is the people’s job ?

They work on farm fields and raise animals.

.

آموزش گرامر زبان هشتم درس هفتم

آموزش گرامر زبان هشتم درس هفتم:

در گرامر زبان هشتم درس هفتم پرسیدن سرگرمی افراد رو یاد میگیریم. اگه آماده ای بزن بریم.

   * ساختار = …. + فعل ساده + فاعل

1 – برای پرسیدن سرگرمی افراد از جمله زیر استفاده میکنیم .

      Do you have any hobbies, Ali   ==> ?آیا تو هیچ سرگرمی داری علی

Yes, I do =  پاسخ کوتاه    / I watch movies as a hobby =  پاسخ بلند  ==> من به عنوان سرگرمی فیلم نگاه میکنم

برای پرسش “به عنوان سرگرمی چه کار میکنی؟” از جمله زیر استفاده میکنیم. *

What do you do as a hobby?  // Listen to music ==> گوش دادن موسیقی = پاسخ

3 – برای پرسیدن ” آیا (انجام دادن کاری) را دوست داری؟” از جمله زیر استفاده میشود.(مثلا خواندن کتاب)

Do you like reading?  // Yes, I do /No, I don’t  =پاسخ  

4 – برای پرسیدن سرگرمی شخص از جمله زیر استفاده می شود.

What is your hobby?   // I like Watching TV (OR) I like Listening to music

5 – بعد از کلمات زیر ing به کار می رود.

Like / Love / Enjoy

مطالب تکمیلی این مبحث

ارسال این مطلب در:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on linkedin
Share on print

نظر شما چیه؟

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]