درس پنجم

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم شماره 2

زمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم  -گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس ششم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید.با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید. .

زبان نهم آزمون

آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم شماره1

زمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم  -گروه الف  سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی نهم درس پنجم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. پاسخ بدهید.با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

زبان هشتم آزمون

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 2

آزمون زبان  هشتم درس پنجم گروه 2 سطح آزمون: متوسط آزمون زبان  هشتم درس پنجم گروه 2 شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

زبان هشتم آزمون

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1

آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1 سطح آزمون: ساده آزمون زبان هشتم درس پنجم گروه 1 شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

آزمون زبان هفتم

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره2

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم -گروه ب سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم  گروه ب شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

آزمون زبان هفتم

آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم شماره 1

 آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم -گروه الف سطح آزمون: متوسط آزمون زبان انگلیسی هفتم درس پنجم  گروه الف شامل 20سوال می باشد که در مدت زمان 20دقیقه باید به آنها پاسخ بدهید. با استفاده از علامت در بالای آزمون، میتوانید آزمون را تمام صفحه کنید و با خیال راحت آزمون بدهید.

سبد خرید

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

زبان انگلیسی رو قبل از ورود به هفتم یاد بگیر!

امسال هفتمی ها راحت میرن مدرسه

یک قدم از بقیه جلو تر باش!

Hidden