معنی فارسی اصطلاح: Someone’s bread and butter

معنی فارسی اصطلاح: Someone's bread and butter
لینک مطلب >>

یک اصطلاح رایج برای بیان درآمد اصلی و پایه ای شخص ، معیشت شخص ، شغل یا فعالیتی که به آنها کمک می کند برای زندگی خود درآمد کسب کنید


Someone’s bread and butter امرار معاش، درآمد اصلی
  • Someone’s basic income, someone’s livelihood, a job or activity that helps you earn money for your living

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Someone’s bread and butter :

تلفظ جمله معنی

His family’s bread and butter comes from his small business. امرار معاش (درآمد اصلی) خانواده او از شغل كوچك او کسب می شود.

Tutoring is her bread and butter right now.

تدریس خصوصی اکنون درآمد اصلی اوست .

I am financially dependent on my parents but I am going to earn my bread and butter after I graduate.

من به والدینم وابسته مالی هستم اما قصد دارم بعد از فارغ التحصیلی درآمد و امرار معاش خود را بدست آورم .

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden