معنی فارسی اصطلاح: Money talks

معنی فارسی اصطلاح: Money talks
لینک مطلب >>

این اصطلاح رایج برای نشان دادن قدرت پول است. یعنی پول بسیار قدرتمند است ، می تواند کارهایی را انجام دهد یا به شخص کمک کند تا راه خود را پیدا کند که بدون پول امکان پذیر نیست.


Money talks پول همه چیز است
  • Money is so powerful, it can get things done or help a person get his or her own way.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Money talks :

تلفظ جمله معنی

That she won the beauty pageant is understandable. Money talks. این که وی موفق به کسب ملکه زیبایی شد ، قابل درک است. پول همه چیز است.

Who doesn’t think that he will be promoted? His dad is a millionaire and money talks. چه کسی فکر نمی کند که او ارتقا یابد؟ پدرش یک میلیونراست و پول همه چیز است.

Don’t worry. I can handle this scandal. I’ll see Mr. George, the chief editor of the newspaper, as money talks.

نگران نباش من می توانم این رسوایی را برطرف کنم. من با آقای جورج ، سردبیر روزنامه حرف میزنم چون پول همه چیز است.

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.