شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Match made in heaven
شناسه پست: 2479
بازدید: 11

ترکیبی کامل از افراد یا چیزهایی که در پایان موفق یا خوشحال خواهند بود.


Match made in heaven  

  • عشقتان در آسمانها بسته شده
  • A perfect combination of people or things that will end up successful or happy.

جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Match made in heaven :

تلفظ جمله معنی

Tim and Anna are a match made in heaven. I believe they’ll soon have a happy ending. عشق تیم و آنا در آسمانها بسته شده است. من معتقدم که آنها به زودی پایان خوشی خواهند  داشت.

All the guests thought that the bride and groom were a match made in heaven. همه مهمانان تصور می کردند که  عشق عروس و داماد در آسمانها خوانده شده است.

No one can deny that my parents are a match made in heaven. They’ve been through ups and downs together for 30 years.

هیچ کس نمی تواند انکار کند که  عشق والدین من  در آسمانها خوانده شده است. آنها 30 سال  در فراز و نشیب ها باهم بودند

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]