شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Ill at ease
شناسه پست: 2432
بازدید: 13

زمانی که یک فرد احساس ناراحتی میکند و یا انجام کاری به او استرس وارد میکند از این اصطلاح استفاده میکنیم. یعنی احساس ناراحتی کردن. راحت نبودن.


Ill at ease  

  • احساس نگرانی یا ناراحتی
  • To feel worried or uncomfortable.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Ill at ease :

تلفظ جمله معنی

She looked ill at ease when she had to do public speaking. او نگران به نظر می رسید وقتی که مجبور بود یک سخنرانی عمومی انجام دهد.

He was ill at ease when he was on his first date with her. او وقتی در اولین قرارش با او بود ، نگران بود.

I feel ill at ease around smokers.

من در کنار افراد سیگاری احساس ناراحتی می کنم.

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]