شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Hustle and bustle
شناسه پست: 2070
بازدید: 17

این اصطلاح رایج برای بیان فعالیت های زیاد ، برای توصیف مکان شلوغ و مدرن استفاده می شود.


Hustle and bustle شلوغ پلوغی (و تکاپو)

  • To have many activities, used to describe a crowded and modern place.

 

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Hustle and bustle :

تلفظ جمله معنی

I moved to a rural area because the hustle and bustle of big cities does not suit me. من به یک منطقه روستایی نقل مکان کردم زیرا شلوغ پلوغی شهرهای بزرگ برای من مناسب نیست.

I try to avoid the hustle and bustle of shopping centers during sales. من سعی می کنم در حین فروش از شلوغ پلوغی مراکز خرید دوری کنم .

You need to go somewhere to escape the hustle and bustle of this modern city.

 

برای فرار از ازدحام و شلوغی این شهر مدرن باید به جایی بروید .

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]