شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Earn a living
شناسه پست: 2216
بازدید: 17

• شما از این اصطلاح برای بیان کسب درآمد برای پرداخت مواد غذایی ، مسکن ، لباس و غیره استفاده می کنید.


Earn a living امرار معاش کردن / درآمد کسب کردن

To earn money to pay for food, housing, clothing, etc.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Earn a living :

تلفظ جمله معنی

She’s financially independent. She can earn her own living. او از نظر مالی مستقل است. او می تواند درآمد کسب کند.

I have to work very hard to earn my living. برای بدست آوردن درآمد باید خیلی سخت کار کنم.

Earning a living seems hard for single moms.

 به نظر می رسد کسب درآمد و امرار معاش برای مادران مجرد دشوار است.

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]