شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Down-and-out
شناسه پست: 2236
بازدید: 4

یک اصطلاح رایج برای بیان موقعیتی که فرد اصلا پول یا کار ندارد و از عهده مخارج خود نمیتواند بر بیایید. یک فرد کاملا ندار.


Down-and-out تهیدست و بی پول

(صفت) نداشتن پول ، شغل و خانه

(اسم) شخصی که پول ندارد ، شغل و خانه ندارد

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Down-and-out :

تلفظ جمله معنی

She left him when he was down-and-out. همسرش هنگامی که او بی پول بود او را ترک کرد .

That old man is a down-and-out, coming over twice a week to take the leftover food. آن پیرمرد تهیدست است و هفته ای دو بار برای خوردن غذای باقیمانده به آنجا می آید.

After the bankruptcy, he became a down-and-out.

پس از ورشکستگی ، او یک فرد تهیدست شد.

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]