شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: Daydream about someone or something
شناسه پست: 2455
بازدید: 16

معمولا در مورد داشتن افکار دلپذیر بکار میرود و خواستن اینکه این افکار در زندگی واقعی نیز اتفاق بیفتد.


Daydream about someone or something  

  • خیال پردازی کردن / رویاپردازی کرد
  • To have pleasant thoughts and to want these thoughts to happen in real life.

جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Daydream about someone or something :

تلفظ جمله معنی

I can’t believe that I am now the manager of a multinational corporation. I used to daydream about this when I was little. نمی توانم باور کنم که اکنون مدیر یک شرکت چند ملیتی هستم. من وقتی کوچک بودم ، در مورد این موضوع خیال پردازی می کردم.

I have a big crush on James. I always daydream about him. من عاشق جیمز هستم. من همیشه درباره او رویاپردازی می کنم.

    نکته: دقت کنید که معنی crush  در مورد افراد (عاشق و شیفته بودن ) هست.

Don’t daydream about being a millionaire when you don’t take any actions. Draw up a plan to make your dream come true.

وقتی هیچ کاری انجام نمیدهی درمورد میلیونر شدن رویاپردازی نکن.برنامه ای بریز تا رویاهایت را به حقیقت بپیوندی.

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]