معنی فارسی اصطلاح: Beyond your wildest dreams

معنی فارسی اصطلاح: Beyond your wildest dreams
لینک مطلب >>

برای نشان دادن اینکه چیزی خیلی بهتر از آنچه تصور می کردید هست یا خواهد بود.


Beyond your wildest dreams  
  • فراتر از تصور بودن
  • To be much better than you could imagine.

جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Beyond your wildest dreams :

تلفظ جمله معنی

My first prize in the beauty pageant last night was beyond my wildest dreams. دیشب اولین جایزه ی من در نمایش انتخاب ملکه ی زیبایی فراتر از تصور من بود.

She had never thought of a 9 in the math test, but she got a 10. That result was beyond her wildest dreams. او هرگز در آزمون ریاضی به یک 9 فکر نکرده بود ، اما 10 نمره کسب کرد. این نتیجه فراتر از تصورش بود.

The project succeeded beyond our wildest dreams.

این پروژه فراتر از تصور ما موفق شد .

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden