معنی فارسی اصطلاح: Better late than never

معنی فارسی اصطلاح: Better late than never
لینک مطلب >>

همان اصطلاح رایج خودمان: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.


Better late than never دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
  • To do something late is better than to never do it at all.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح Better late than never :

تلفظ جمله معنی

A: ‘His birthday was last week. Would you like to send him something?’ B: ‘Oh, really? I didn’t know that. I’ll send him a postcard. Better late than never.’ هفته گذشته تولد وی بود. آیا می خواهید چیزی برای او ارسال کنید؟

“اوه ، واقعاً؟ من این را نمی دانستم یک کارت پستال برای او ارسال می کنم. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

A: ‘Why are you so late? We’ve been waiting for two hours.’ B: ‘I’m sorry. I got stuck in traffic but better late than never, right?’ چرا اینقدر دیر کردی؟ ما دو ساعت منتظر بودیم.

‘متاسفم. من در ترافیک گیر افتاده ام اما دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است درسته؟

I know it’s too late to say sorry but I guess better late than never.

من می دانم که برای گفتن ببخشید خیلی دیر است اما فکر میکنم دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden