شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

معنی فارسی اصطلاح: At all costs
شناسه پست: 2220
بازدید: 7

• شما از این اصطلاح استفاده می کنید تا بگویید که شما تصمیم دارید به آنچه می خواهید برسید ، مهم نیست که چقدر سخت یا خطرناک باشد. هیچ چیز یا هیچ کس نمی تواند مانع رسیدن شما به هدفتان شود.


At all costs به هر قیمتی

You use this to say that you’re determined to achieve what you want, no matter how hard or dangerous it is. Nothing or no one can prevent you from achieving your goal.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح At all costs :

تلفظ جمله معنی

I’ll be the winner at all costs. من به هر قیمتی برنده خواهم شد .

The director asked the finance staff to prevent the losses at all costs. مدیرعامل از کارمندان امور مالی خواست تا به هر قیمتی از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

I’ll win her heart at all costs.

من به هر قیمتی قلب او را به دست خواهم آورد .

 

 

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]