معنی فارسی اصطلاح: At all costs

معنی فارسی اصطلاح: At all costs
لینک مطلب >>

• شما از این اصطلاح استفاده می کنید تا بگویید که شما تصمیم دارید به آنچه می خواهید برسید ، مهم نیست که چقدر سخت یا خطرناک باشد. هیچ چیز یا هیچ کس نمی تواند مانع رسیدن شما به هدفتان شود.


At all costs به هر قیمتی

You use this to say that you’re determined to achieve what you want, no matter how hard or dangerous it is. Nothing or no one can prevent you from achieving your goal.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح At all costs :

تلفظ جمله معنی

I’ll be the winner at all costs. من به هر قیمتی برنده خواهم شد .

The director asked the finance staff to prevent the losses at all costs. مدیرعامل از کارمندان امور مالی خواست تا به هر قیمتی از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

I’ll win her heart at all costs.

من به هر قیمتی قلب او را به دست خواهم آورد .

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.