معنی فارسی اصطلاح: A penny saved is a penny earned

معنی فارسی اصطلاح: A penny saved is a penny earned
لینک مطلب >>

یک اصطلاح رایج برای توصیه و نصیحت برای پس انداز کردن پول میباشد. توصیه ای برای گفتن این که پس انداز کردن خوب است. وقتی پول صرفه جویی می شود ، به اندازه پولی که به دست می اید خوب است.


A penny saved is a penny earned قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
  • Advice saying that it’s good to save money. When money is saved, it is as good as money that is earned.

 

 جملات، تلفظ و مثالهای اصطلاح A penny saved is a penny earned :

تلفظ جمله معنی

She runs her own business and does all the work herself because she believes that a penny saved is a penny earned. او کار خود را اداره می کند و همه کارها را خودش انجام می دهد زیرا معتقد است که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

When I travel, I prefer to stay at a hostel instead of an expensive hotel because I think that a penny saved is a penny earned. وقتی مسافرت می کنم ترجیح می دهم به جای یک هتل گران قیمت در یک خوابگاه بمانم زیرا فکر می کنم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

John doesn’t make a lot of money, so he’s very cautious in using his money. He supposes that a penny saved is a penny earned.

جان پول زیادی کسب نمی کند ، بنابراین در استفاده از پول خود بسیار محتاط است. او تصور می کند که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

 

 

دیدگاه‌ها ۰

سوالی دارید بپرسید:

راهنمای ثبت نام در سایت

راهنمای خرید محصولات

راهنمای استفاده از دوره ها

اگر با لینکهای بالامشکل شما حل نشد، بر روی یکی از پیام رسانها کلیک کنید و سوال خود را بپرسید.

Hidden
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.