درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Text messages to a friend

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Text messages to a friend

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Text messages to a friend

Text messages to a friend

متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه سایت مقایسه کنید و سعی کنید اشکالات خود را بیابید. و در نهایت آزمونهای مربوط به متن را پاسخ دهید و میزان درک مطلب خود را بسنجید.

تمرین های آمادگی


متن زیر را بخوانید:

Text messages to a friend

Hi Aziz! Are you there? 
 Hello? Hello?!?
Hi! I’m here! I’m here. 
 Good.
 What’s up, Neira?
 Would you like to meet for a coffee?
 Yes! When?
 I’m working now, but I finish work at five. Maybe at 5.15?
That’s difficult for me. Can we meet 30 minutes later?
OK. Where?
The Blue Café is nice. I love the tea there. ♥
It’s closed on Mondays. Let’s go to Rocket Boy. It’s new.
Is it good?
It’s very good!
Where is it? I don’t know it.
It’s next to the school. See you there?
See you there at 5.45!

ترجمه متن

به زودی

تمرین اول


تمرین های دوم


حالا شما برایمان بگویید:

How do you normally leave messages for people? Do you send text messages or do you leave notes?

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *