شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین Student card application
شناسه پست: 1936
بازدید: 4

Student card application

متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه سایت مقایسه کنید و سعی کنید اشکالات خود را بیابید. و در نهایت آزمونهای مربوط به متن را پاسخ دهید و میزان درک مطلب خود را بسنجید.

تمرین های آمادگی


متن زیر را بخوانید:

Student card application

First name: Samia

Last name: Khan

Date of birth: 09/10/1992

Address: 5 Ledger Road, Cardiff

Postcode: CF10 5RE

Nationality: Canadian

I declare that the information provided is correct.

Signature: Samia Khan

Date: 28/02/2019

Your checklist – have you got everything you need?

[ ] a passport photo

[ ] a copy of your passport or other photo ID

[ ] proof of student status e.g. a letter from your university

Your card will be issued within 30 days and sent to the address provided.

ترجمه متن

به زودی

تمرین اول



تمرین های دوم


حالا شما برایمان بگویید:

What was the last application form you completed?

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]