شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A poster at work
شناسه پست: 1956
بازدید: 23

A poster at work

 

متن زیر را بخوانید و آن را برای خود معنی کنید. سپس با ترجمه سایت مقایسه کنید و سعی کنید اشکالات خود را بیابید. و در نهایت آزمونهای مربوط به متن را پاسخ دهید و میزان درک مطلب خود را بسنجید.

تمرین های آمادگی


متن زیر را بخوانید:

Time to relax!

درک مطلب سطح پایه به همراه تمرین A poster at work

Come and join our lunchtime yoga class with experienced yoga teacher Divya Bridge! When? Every Tuesday at 1.30 p.m.
Where? Meeting Room 7
How much? £10 for four 30-minute classes.

What to bring? Comfortable clothes. Divya will provide the yoga mats. How to join? Write to Sam at [email protected]

We can only take a maximum of 20 in the room, so book now!

ترجمه متن

بیا و به کلاس یوگای ظهر ما ملحق شو، با یک معلم یوگا با تجربه به نام Divya Bridge! چه زمانی؟ هر سه شنبه ساعت 1.30 بعد از ظهر

کجا؟ اتاق جلسه 7

چقدر؟ 10 پوند برای چهار کلاس 30 دقیقه ای.

چی بیاری؟ لباس راحتی. Divya تشک های یوگا را تهیه می کند. نحوه عضویت؟ برای سَم (Sam) ایمیل بنویسید در [email protected]

ما فقط می توانیم حداکثر 20 نفر را در اتاق داشته باشیم ، بنابراین اکنون رزرو کنید!

تمرین اولتمرین های دوم


حالا شما برایمان بگویید:

Do you do any classes outside of your work?

فرم ثبت نام
[ultimatemember form_id="168"]
فرم ورود
[ultimatemember form_id="5384"]